Assistansersättning och ekonomi

Varje kund har sin egen, separata ekonomi som grundar sig på kundens individuella assistansbeslut från Försäkringskassan eller hemkommunen.

Avräkningsperiod

Den som fått ett beslut om personlig assistans får ett antal timmar personlig assistans per sex månader. Det kallas för avräkningsperiod. Man kan aldrig få mer än de beviljade assistanstimmarna för en avräkningsperiod utbetalt. Om man inte använder alla timmar inom perioden fryser de inne. Man kan alltså inte flytta assistanstimmar mellan två perioder.

Schablonbelopp för assistansersättning

Betalningen per timme är enligt Försäkringskassans schablonbelopp 288 kronor i timmen (2016). Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar också 288 kronor per timme. Några få kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund. Det finns även ett förhöjt schablonbelopp från Försäkringskassan. Det kan beviljas när schablonbeloppet inte räcker till. Till exempel om minst 50 procent av arbetstiden för personlig assistans ligger på obekväm arbetstid. Det förhöjda schablonbeloppet räknas i varje enskilt fall och beslutas preliminärt av Försäkringskassan. Efter varje avslutad avräkningsperiod ska det sedan redovisas hur kostnaderna faktiskt blev och därefter beslutas det definitiva schablonbeloppet för perioden som varit.

Fördelning av ersättning

Har man till exempel ett beslut på 250 assistanstimmar i månaden baseras ekonomin på 250 timmar x 288 kronor = 72 000 kronor per månad. Dessa fördelas på lön och lönebikostnader (ca 82 procent), utbildning (ca 4 procent), assistansomkostnader (ca 2 procent) och vår administration (det som blir över, budgeteras till 12 procent).

Lön och lönebikostnader

I lön och lönebikostnader ingår bruttolön, semesterersättning, sociala avgifter (31,42 procent), försäkringar och pension (7 procent).

Utbildningskostnader

Till utbildningskostnader räknas alla lönekostnader för exempelvis personalmöten, assistenternas utbildningar som exempelvis hjärt- och lungräddning, lyftteknik och arbetsledarutbildning.

Assistansomkostnader

I assistansomkostnaderna ingår alla kostnader kunden har för att assistenterna följer med på olika aktiviteter. Det kan exempelvis vara inträden, biljetter vid resor med mera. Det är aldrig kundens kostnader som räknas in utan merkostnaden för att ha en person med i det dagliga livet.

Administration

Administrationen används till kontorets kostnader såsom lönekostnader, lokalhyra och allt övrigt som behövs för att driva assistansen.

Ekonomirapport från Vivida Assistans

Alla kunder som önskar får varje månad ett utskick med ekonomirapport för senaste månaden samt avräkning över hur många timmar som använts under perioden. Ekonomirapporten är släpande eftersom lönearbetet för aktuell månad måste vara klart. Det är alltid bra att få ut en avräkning för att se hur många timmar man har kvar att använda i aktuell avräkningsperiod.

Vi tycker att det är viktigt att du som kund har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Här kan du läsa mer om juridiken kring personlig assistans

Varje kund har sin egen, separata ekonomi som grundar sig på kundens individuella assistansbeslut. Här kan du läsa mer om hur det fungerar

KONTAKta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret och skicka in till oss så kontaktar vi dig så snart vi kan. Formuläret hittar du här