Juridisk hjälp

Vi vet hur krävande det kan vara när kommunens eller Försäkringskassans handläggare gör hembesök för att utreda de mest privata delarna av ditt liv. Vi vet också att det är väldigt svårt att sätta sig in i det regelverk som finns för personlig assistans. För att bistå våra kunder har Vivida därför några av Sveriges bästa jurister anställda. Vi vill att du ska känna dig trygg med att veta att den jurist som finns med vid hembesöket kan assistansreglerna lika bra, eller kanske rent av bättre, än de handläggare som kommer för att göra din utredning.

Du får ett eget ombud - om du vill!

I de flesta fall kopplas juristerna in redan innan en ansökan skickas in. Detta görs för att förbereda ansökan med alla de intyg och underlag som behövs i dag. Arbetet leds av juristen och allt skrivande av tidredovisningar görs av denne. Du behöver oftast bara hjälpa till med information om din situation, exempelvis genom att inhämta intyg från läkare eller psykologer. Under hela sökprocessen, det vill säga till dess att du får ditt beslut, fungerar juristen som ditt ombud och hanterar alla kontakter med myndigheterna om du så önskar. Skulle det vara så att myndigheterna ändå avslår din ansökan kommer juristen, om du vill, att överklaga åt dig och driva ärendet så långt det behövs.

Medverkar vid omprövningar

När du sedan fått ett beslut och assistansen kommit i gång fungerar juristerna som ett internstöd till dig och din assistanschef vid behov. Efter ett till två år brukar myndigheterna höra av sig och vilja göra en ny utredning för att se om ditt hjälpbehov har förändrats. Återigen blir en jurist inkopplad och hanterar kontakterna och de papper som myndigheterna kräver. Så löper det på. Vi vill att du alltid ska känna tryggheten i att vad som än händer finns det någon som förstår och behärskar de regler som finns kring personlig assistans och att denna person alltid finns för dig när du behöver det.

Hjälpen är kostnadsfri

Denna experthjälp är helt kostnadsfri för de som valt att anlita Vivida som anordnare. Det är en del av den service vi tillhandahåller för att skapa en trygg assistans för våra kunder.

Vi tycker att det är viktigt att du som kund har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Här kan du läsa mer om juridiken kring personlig assistans

Varje kund har sin egen, separata ekonomi som grundar sig på kundens individuella assistansbeslut. Här kan du läsa mer om hur det fungerar

KONTAKta mig

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i formuläret och skicka in till oss så kontaktar vi dig så snart vi kan. Formuläret hittar du här