Juridik

De lagar och regler som styr assistans kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Därför tycker Vivida att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vi erbjuder våra kunder juridisk hjälp i frågor som rör deras assistans. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder våra kunder och kostar därför ingenting extra.

Vilken hjälp erbjuder vi?

Vivida erbjuder alla våra kunder juridisk rådgivning och stöd för den assistans vi anordnar genom vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna. Förvaltningsjuristerna har mångårig erfarenhet av att agera ombud i frågor om personlig assistans och kommer kostnadsfritt bistå Vividas kunder vid ansökningar, omprövningar, överklaganden m.m.

Samarbetet med Förvaltningsjuristerna är ett led i det politiska kravet att separera de juridiska tjänsterna från assistansverksamheten. Den kunskap och erfarenhet Förvaltningsjuristerna arbetat upp genom åren kan nu användas för att hjälpa andra brukare och anordnare, vilket tyvärr är nödvändigt och efterfrågat.

Den hjälp som Vividas kunder vant sig vid förblir oförändrad, och kommer, om något, att göras mer allsidig.

Om du har frågor eller funderingar kring hur detta påverkar dig är du välkommen att höra av dig till din assistenschef.

Hjälp vid nyansökningar

För dig som är i behov av assistans, men som ännu inte fått något beslut erbjuder Vivida hjälp med att ansöka om assistans genom Förvaltningsjuristerna. Förvaltningsjuristerna gör då en förhandsbedömning om dina möjligheter att bli beviljad assistans. Om de bedömer att du har möjlighet att få din ansökan beviljad hjälper vi de med att ansöka.

Du får alltid ett eget ombud

Du får ett eget ombud som finns vid din sida under hela den process som vanligtvis börjar med ansökan om assistans till beslut, antingen från Försäkringskassan eller kommunen, eller genom dom från domstol. Om du vill ordnar ombudet med myndighetskontakter och skriver de handlingar som krävs.

Vad kostar det?

Den juridiska hjälpen från Förvaltningsjuristerna bekostas av Vivida och ingår i den service som vi erbjuder våra kunder. Det innebär att den inte kostar dig någonting extra.

Frågor?

Välkommen att kontakta Förvaltningsjuristerna vid frågor.
forvaltningsjuristerna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätten att få assistans regleras i LSS-lagen. Vilka krav uppställer lagen för att du ska beviljas assistans? Läs mer här.

Den juridiska processen består av flera olika steg, steg som kan vara svåra att hålla reda på. Här kan du läsa mer om de olika processerna.

Har du frågor till våra jurister är du varmt välkommen att kontakta dem. Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. Här hittar du domar från Högsta förvaltningsdomstolen och landets fyra kammarrätter.
Vividas rättsfallsbibliotek