Juridik

De lagar och regler som styr assistans kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Därför tycker Vivida att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vi erbjuder våra kunder juridisk hjälp i frågor som rör deras assistans. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder våra kunder och kostar därför ingenting extra.

Vilken hjälp erbjuder vi?

Vår juridiska avdelning hjälper dig med alla frågor som rör din assistans. Den hjälp vi erbjuder kan handla om att få biträde av ett kvalificerat ombud, rådgivning eller hjälp att driva ditt ärende mot myndigheter och genom olika instanser. Till exempel om ditt behov av personlig assistans ökar och du behöver få fler timmar i ditt beslut. Du väljer själv hur mycket hjälp just du vill ha. Många vill ha hjälp med processens alla delar medan andra bara efterfrågar rådgivning.

Hjälp vid nyansökningar

För dig som är i behov av assistans, men som ännu inte fått något beslut erbjuder vi hjälp att ansöka. Vår juridiska avdelning gör då en förhandsbedömning om dina möjligheter att bli beviljad assistans. Om vi bedömer att du har möjlighet att få din ansökan beviljad hjälper vi dig att ansöka.

Du får alltid ett eget ombud

För att du som kund ska få så kompetent hjälp som möjligt ställer Vivida höga krav på våra jurister. Du får ett eget ombud som finns vid din sida under hela den process som vanligtvis börjar med ansökan om assistans till beslut, antingen från Försäkringskassan eller kommunen, eller genom dom från domstol. Om du vill ordnar ombudet med myndighetskontakter och skriver de handlingar som krävs.

Vad kostar det?

Den juridiska hjälp som Vivida erbjuder ingår i den service som vi erbjuder våra kunder. Det innebär att den inte kostar dig någonting extra.

Frågor?

Välkommen att kontakta Vividas juristavdelning vid frågor. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Rätten att få assistans regleras i LSS-lagen. Vilka krav uppställer lagen för att du ska beviljas assistans? Läs mer här.

Den juridiska processen består av flera olika steg, steg som kan vara svåra att hålla reda på. Här kan du läsa mer om de olika processerna.

Har du frågor till våra jurister är du varmt välkommen att kontakta dem. Deras kontaktuppgifter hittar du här.

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. Här hittar du domar från Högsta förvaltningsdomstolen och landets fyra kammarrätter.
Vividas rättsfallsbibliotek