Epilepsiutbildning

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder.

Innehåll:

  • Vad är epilepsi?
  • Orsak
  • Vad händer i kroppen?
  • Olika former av kramper
  • Anfallsutlösande faktorer, anfallsförebyggande åtgärder
  • Farmakologisk behandling
  • Omhändertagande och omvårdnad av person med epileptiskt anfall
  • Hur är det att leva med denna sjukdom
  • Attityder och fördomar
  • Forskning och utveckling

När: Tisdag 3 oktober kl 13:00-16:00
Plats: Vividas kontor, Elementvägen 14, Örebro
Pris: 1 500 kr/person

För mer info och anmälan se inbjudanPDF