Företagsledning


Fredric Käll
VD

Anna-Karin Wallgren
Avdelningschef HR- och kommunikationsavdelning

Sofia Lindin
Vice VD / (Föräldraledig)

Therese Hultman
Avdelningschef Assistans

Jörgen Anden
Avdelningschef ekonomiavdelning

Helena Åsenhed
Avdelningschef Assistans
(Föräldraledig)

Tom Schultz-Eklund
Avdelningschef juridikavdelning