Ledning och styrelse

Vivida Assistans ledningsgrupp består av:

Fredric Käll
VD

Hanna Gullberg

Anna-Karin Wallgren
Avdelningschef HR- & Kommunikation

Hanna Gullberg

Sofia Lindin
Vice VD/(Föräldraledig)

Jörgen Andén
Avdelningschef ekonomi

Vividas styrelse består av:

  • Patrik Anshelm, Ordförande i styrelsen sedan 2004
  • Fredric Käll, Ledamot i styrelsen sedan 2004
  • Sofia Lindin, Ledamot i styrelsen sedan 2016