Assistans med Vivida

Hitta dina assistenter

Varje kunds behov är unikt, men det finns vissa saker vi tror är gemensamma. För att assistansen ska fungera måste det finnas assistenter. Att rekrytera rätt personer och arbeta långsiktigt så att de vill stanna är därför centralt i vårt sätt att arbeta. Under rekryteringen är du så delaktig som du vill vara i allt från utformning av annons, urval till intervjuer. När det slutligen kommer till val av assistent är det alltid du som har det slutliga ordet.

Men det räcker inte med att hitta rätt person. En assistent måste känna sig välkommen och trygg på sin arbetsplats. Den måste få möjligheter att utvecklas och känna en tillhörighet i arbetsgruppen och till sin arbetsgivare. Tillsammans med en bra lön leder detta oftast till att assistenten stannar och det i sin tur innebär en stabilare tillvaro för dig som kund. Som ett resultat av detta har Vivida en för branschen mycket låg personalomsättning (3,6% 2015) och sjukskrivningsgrad 3,4% 2015)

Transparent ekonomi

Vivida är också unik i och med att vi är transparenta med hur ersättningen används. Tillsammans med kunden sätts en budget för det kommande året som visar hur mycket ska gå till löner, till utbildningar och assistansomkostnader. Varje månad skickas sedan, för de som önskar, en ekonomisk uppföljning av vad som använts och hur mycket som finns kvar av budgeten. Det gör det möjligt för dig att kunna planera för framtiden utan oro för om det är ekonomiskt möjligt.

Vivida som företag

Vivida grundades ur en tanke att vilja göra saker mer professionellt. I en bransch med många tvivelaktiga aktörer vill vi kunna hålla huvudet högt. Våra medarbetare ska känna en stolthet av att vara anställda hos oss.

Vivida är ett aktiebolag som ägs och drivs av sina ägare. Delaktigheten och engagemanget i verksamheten är en av våra största tillgångar och borgar för en långsiktighet som kanske kan vara svår att uppnå annars. Som ägare är vi väldigt måna om att allt ska gå rätt till.

Sedan 2008 är Vivida ett licensierat R-företag. Det innebär att vi låter R-företagen granskar oss kontinuerligt så att vi lever upp till den värdegrund licensen kräver. Från och med 2015 har vi också uppnått den högsta nivå R-företagen erbjuder, guld (nivå 4). Kraven för att nå dit är mycket höga och ställer krav på företagets och dess medarbetares värderingar och att dessa harmoniserar med varandra.

Vill du läsa mer om hur det går till att bli kund hos oss?