Har jag rätt till personlig assistans?

Enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) krävs det vissa saker för att ha rätt till personlig assistans. Man ska tillhöra någon av de tre personkretsarna och måste ha omfattande hjälp med sina grundläggande behov.

Har jag rätt till personlig assistans?

Enligt LSS (Lagen om Stöd och Service) krävs det vissa saker för att ha rätt till personlig assistans. Man ska tillhöra någon av de tre personkretsarna och måste ha omfattande hjälp med sina grundläggande behov.

Personkrets 1

Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3

Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Grundläggande behov

De grundläggande behoven har i lagstiftning ansetts vara handgriplig hjälp för att klara av personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation eller hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Hjälpbehoven ska vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I samband med personlig hygien ska momentet vara fysiskt nära. I praxis har i många fall följande godtagits; nagel och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp i samband med toalettbesök.

Även om en person rent motoriskt kan klara av dessa moment, så kan det föreligga omständigheter som medför att den enskilde inte utför eller bör utföra momentet utan hjälp. Även vissa förflyttningar som sker i nära samband med det grundläggande behovet kan godtas.

Mer information kring grundläggande behov

Sammanfattningsvis kan man därför säga att din rätt till assistans avgörs av följande tre frågor:

  • Tillhör du en personkrets?
  • Har du ett tillräckligt omfattande behov av hjälp för att dina grundläggande behov ska bli tillgodosedda?
  • Är du under 65 år?

Är svaret ja på alla tre frågor? Då kan du vara berättigad till assistans. Kontakta oss så besvarar vi gärna dina frågor. Du kan också kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.

Personkrets 1

Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3

Personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Grundläggande behov

De grundläggande behoven har i lagstiftning ansetts vara handgriplig hjälp för att klara av personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation eller hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Hjälpbehoven ska vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I samband med personlig hygien ska momentet vara fysiskt nära. I praxis har i många fall följande godtagits; nagel och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp i samband med toalettbesök.

Även om en person rent motoriskt kan klara av dessa moment, så kan det föreligga omständigheter som medför att den enskilde inte utför eller bör utföra momentet utan hjälp. Även vissa förflyttningar som sker i nära samband med det grundläggande behovet kan godtas.

Mer information kring grundläggande behov

Sammanfattningsvis kan man därför säga att din rätt till assistans avgörs av följande tre frågor:

  • Tillhör du en personkrets?
  • Har du ett tillräckligt omfattande behov av hjälp för att dina grundläggande behov ska bli tillgodosedda?
  • Är du under 65 år?

Är svaret ja på alla tre frågor? Då kan du vara berättigad till assistans. Kontakta oss så besvarar vi gärna dina frågor. Du kan också kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.