Kan jag utöka mitt assistansbeslut?

Sjukdomsbilden och behovet av assistans kan variera över tid eftersom man antingen kan bli sämre eller bättre under sin assistansperiod. Det innebär att man kan få ett ökat eller minskat behov av hjälp och stöd. Oavsett förändrat hjälpbehov är det alltid en skyldighet att anmäla det till Försäkringskassan.

Förberedelser

Får du ett större hjälpbehov kan du ansöka om utökad personlig assistans assistansersättning.
Vissa hjälpbehov är viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning eller graden av tillsyn som behövs.

Det är viktigt att göra ett grundligt förarbete och en egen behovsbedömning innan du skickar in din nya ansökan. Vi hjälper dig med detta.

Hembesök

En tid efter sökningen, oftast mellan några veckor upp till 3-4 månader beroende på kommunens eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan.

Förslag till beslut

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna.

Beslut

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet. Förhoppningsvis har du fått ett positivt besked och din assistans kan påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, diskuterar vi med dig om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget, till exempel med läkarintyg.

Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader. Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.

Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Läs mer om hur en ansökningsprocess går till eller kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna så hjälper de dig vidare.

Kan jag utöka mitt assistansbeslut?

Sjukdomsbilden och behovet av assistans kan variera över tid eftersom man antingen kan bli sämre eller bättre under sin assistansperiod. Det innebär att man kan få ett ökat eller minskat behov av hjälp och stöd. Oavsett förändrat hjälpbehov är det alltid en skyldighet att anmäla det till Försäkringskassan.

Förberedelser

Får du ett större hjälpbehov kan du ansöka om utökad personlig assistans assistansersättning.
Vissa hjälpbehov är viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning eller graden av tillsyn som behövs.

Det är viktigt att göra ett grundligt förarbete och en egen behovsbedömning innan du skickar in din nya ansökan. Vi hjälper dig med detta.

Hembesök

En tid efter sökningen, oftast mellan några veckor upp till 3-4 månader beroende på kommunens eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan.

Förslag till beslut

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna.

Beslut

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet. Förhoppningsvis har du fått ett positivt besked och din assistans kan påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, diskuterar vi med dig om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget, till exempel med läkarintyg.

Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader. Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.

Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Läs mer om hur en ansökningsprocess går till eller kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna så hjälper de dig vidare.