Vad är en personkrets?

Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta, är en lag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv. Personer som omfattas av lagen delas in i tre så kallade personkretsar med olika bedömningsgrunder.

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Första personkretsen är diagnosbaserad. Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp och uppstod innan den enskilde fyllt 16 år. Med autism och autismliknande tillstånd avses sådana djupgående störningar i fråga om social förmåga, kommunikation och beteende som medför allvarligt funktionshinder i fråga om psykosocial eller pedagogisk anpassning.

Personkrets 2

Omfattar personer som fått ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Andra personkretsen är diagnosbaserad. Den enskilde har till följd av sjukdom, exempelvis en tumör, eller yttre våld, exempelvis en trafikolycka, efter utvecklingsåren fått en hjärnskada och till följd därav även drabbats av ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder.

Personkrets 3

Omfattar personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att innefattas i personkrets 3 krävs att den enskilde uppfyller samtliga rekvisiten. Det vill säga, det ska vara en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktig och inte övergående. Funktionsnedsättningen får inte vara orsakad av normalt åldrande, ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket medför ett omfattande behov av stöd eller service. Med betydande svårigheter menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, måltider, kommunikation, förflyttningar och träning eller behandling.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Läs mer om hur en ansökningsprocess går till eller kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik så hjälper de dig vidare.

Vad är en personkrets?

Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta, är en lag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv. Personer som omfattas av lagen delas in i tre så kallade personkretsar med olika bedömningsgrunder.

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Första personkretsen är diagnosbaserad. Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp och uppstod innan den enskilde fyllt 16 år. Med autism och autismliknande tillstånd avses sådana djupgående störningar i fråga om social förmåga, kommunikation och beteende som medför allvarligt funktionshinder i fråga om psykosocial eller pedagogisk anpassning.

Personkrets 2

Omfattar personer som fått ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Andra personkretsen är diagnosbaserad. Den enskilde har till följd av sjukdom, exempelvis en tumör, eller yttre våld, exempelvis en trafikolycka, efter utvecklingsåren fått en hjärnskada och till följd därav även drabbats av ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder.

Personkrets 3

Omfattar personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att innefattas i personkrets 3 krävs att den enskilde uppfyller samtliga rekvisiten. Det vill säga, det ska vara en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktig och inte övergående. Funktionsnedsättningen får inte vara orsakad av normalt åldrande, ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket medför ett omfattande behov av stöd eller service. Med betydande svårigheter menas att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, måltider, kommunikation, förflyttningar och träning eller behandling.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Läs mer om hur en ansökningsprocess går till eller kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik så hjälper de dig vidare.