Vad innebär personlig assistans?

Personlig assistans ger en möjlighet att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett funktionsvariation. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av sådant du inte klarar själv. Assistansen utförs av en eller flera personliga assistenter. Assistenten blir
till exempel den assistansberättigades förlängda arm eller kommunikationskanal.

Hur gör du för att få personlig assistans?

Ni kan ansöka om personlig assistans om den assistansberättigade är under 65 år och har omfattande funktionsvariationer som gör att hen behöver hjälp med sina så kallade grundläggande behov. Försäkringskassan gör först en bedömning om hen tillhör någon av personkretsarna i LSS (Lag om stöd och service).

Kontakta Försäkringskassan

Ni kan söka assistansersättning på Försäkringskassan. Där behandlas er ansökan av en handläggare som intervjuar er om ert behov av hjälp. Därefter beslutar Försäkringskassan om hen är assistansberättigad och hur många assistanstimmar hen i så fall ska få. 

Under 20 timmars hjälpbehov

Om hen tillhör någon av de tre personkretsarna men beräknas ha under 20 timmars hjälpbehov kan ni söka assistans via LSS-enheten i er hemkommun.


Över 20 timmars hjälpbehov

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver de veta om hen har ett assistansbehov över 20 timmar per vecka och att hen tillhör någon av de tre personkretsarna. När ni väl har fått assistansersättning kan ni välja mellan att köpa assistans från ett privat assistansbolag, kommunen, bli medlem i ett brukarkooperativ eller bli egen arbetsgivare.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vivida Assistans är ett privat assistansbolag sedan 2004. Vår idé med den personliga assistans vi erbjuder är att hitta en balans mellan kunden, assistenterna och oss som assistansbolag. Balans skapar trygghet och stabilitet, våra kunder är nöjdare, vår personalomsättning och sjukskrivningstalen blir lägre. Balans skapar också förtroende och enligt vår erfarenhet är förtroende en förutsättning för god assistans.

Hos oss får du hjälp med allt det som är tidskrävande idag. Vi hjälper dig med schemaläggning, bemanning, rekrytering och annan administration. Så du kan fokusera på god assistans.

Vad innebär personlig assistans?

Personlig assistans ger en möjlighet att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett funktionsvariation. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av sådant du inte klarar själv. Assistansen utförs av en eller flera personliga assistenter. Assistenten blir
till exempel den assistansberättigades förlängda arm eller kommunikationskanal.

Hur gör du för att få personlig assistans?

Ni kan ansöka om personlig assistans om den assistansberättigade är under 65 år och har omfattande funktionsvariationer som gör att hen behöver hjälp med sina så kallade grundläggande behov. Försäkringskassan gör först en bedömning om hen tillhör någon av personkretsarna i LSS (Lag om stöd och service).

Kontakta Försäkringskassan

Ni kan söka assistansersättning på Försäkringskassan. Där behandlas er ansökan av en handläggare som intervjuar er om ert behov av hjälp. Därefter beslutar Försäkringskassan om hen är assistansberättigad och hur många assistanstimmar hen i så fall ska få. 

Under 20 timmars hjälpbehov

Om hen tillhör någon av de tre personkretsarna men beräknas ha under 20 timmars hjälpbehov kan ni söka assistans via LSS-enheten i er hemkommun.

Över 20 timmars hjälpbehov

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver de veta om hen har ett assistansbehov över 20 timmar per vecka och att hen tillhör någon av de tre personkretsarna. När ni väl har fått assistansersättning kan ni välja mellan att köpa assistans från ett privat assistansbolag, kommunen, bli medlem i ett brukarkooperativ eller bli egen arbetsgivare.

Hur kan Vivida hjälpa dig?

Vivida Assistans är ett privat assistansbolag sedan 2004. Vår idé med den personliga assistans vi erbjuder är att hitta en balans mellan kunden, assistenterna och oss som assistansbolag. Balans skapar trygghet och stabilitet, våra kunder är nöjdare, vår personalomsättning och sjukskrivningstalen blir lägre. Balans skapar också förtroende och enligt vår erfarenhet är förtroende en förutsättning för god assistans.

Hos oss får du hjälp med allt det som är tidskrävande idag. Vi hjälper dig med schemaläggning, bemanning, rekrytering och annan administration. Så du kan fokusera på god assistans.