Information från Vivida om Coronaviruset

Vivida Assistans vill informera våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset
och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Vi kommer löpande skicka uppdateringar och komplettera med ny information efterhand som situationen förändras.

Påminnelse om att skydda dig själv och andra (2022-08-02)

Vi vill bara påminna om vad som gäller eftersom att en pandemi fortfarande pågår:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig för covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Även patienter inom hälso- och sjukvården och vissa omsorgstagare rekommenderas testning.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du befinner dig.

 • Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Källor:
Folkhälsomyndigheten


 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 26 (2022-03-31)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Från imorgon, den 1 april så klassas Covid-19 ej som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom längre. Den är dock fortfarande anmälningspliktig. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjsmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Därigenom underlättas smittspårning och motverkande av spridning i tex riskmiljöer såsom hälso-och sjukvården och äldreomsorgen.

Från imorgon, 1 april så försvinner även de coronaersättningar som har kunnat sökas via Försäkringskassan. Det gäller bland annat läkarintyg som nu ska in vid dag 8 så som det var innan pandemin. Mer information hittar ni här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Sedan tidigare har åtgärder för Covid-19 tagits bort och efter den 9 februari gäller nedan:

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Källor:

Regeringen
Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 25 (2022-01-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Eftersom att smittspridningen är fortsatt hög så vill vi påminna om viktiga saker att tänka på för att minska smittspridningen. De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Från den 12 januari gäller även nya restriktioner där Folkhälsomyndigheten bland annat rekommenderar vuxna att begränsa sina nära kontakter inomhus. De tidigare restriktioner som skulle gälla fram till 31 jan förlängs. Det var bland annat:

 • Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
 • Serveringsställen ska undvika trängsel.
 • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas för vuxna.

En påminnelse om tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

I början av pandemin och i olika omgångar har assistanscheferna fått minska sitt resande för att Vivida har velat ta sitt ansvar i att minska smittspridningen och se till så att sjukvården inte blivit överbelastad.

Med tanke på den ökning vi ser igen så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online, via Teams, de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 24 (2021-12-09)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vi står inför en ökad smittspridning igen och vi behöver tänka till om hur vi träffar varandra. Häromdagen kom nya åtgärder för att minska smittspridningen. Nya rekommendationer från den 8 december är:

 • Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
 • Serveringsställen ska undvika trängsel.
 • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas för vuxna.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022. Om smittspridningen ökar ytterligare kan fler åtgärder bli aktuella.

De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. De allmänna råden, särskilt riktade till ovaccinerade, om att bland annat undvika kontakt med personer i riskgrupp och äldre kvarstår.

I början av pandemin och i olika omgångar har assistanscheferna fått minska sitt resande för att Vivida har velat ta sitt ansvar i att minska smittspridningen och se till så att sjukvården inte blivit överbelastad.

Med tanke på den ökning vi ser igen så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online, via Teams, de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Om ni väljer att köpa julmat till er arbetsplats (oavsett om ni köper en färdig jultallrik eller köper julmat som ni lagar själva) så tänk till om på vilket sätt ni gör det.

 • Är ni en stor grupp så dela er gärna i mindre grupper (gärna ihop med de ni brukar arbeta mest med).
 • Se till att ni kan hålla avstånd från varandra (minst 1.5 meter, helst 2 meter) under hela middagen.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ.

En påminnelse om tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19:

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 23 (2021-11-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Det ser ut som att smittan ökar igen och det är viktigt att vaccinera sig för att minska smittspridning. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola är det särskilt nödvändigt, för att skydda sköra och sårbara personer från allvarlig sjukdom och även minska risken för utbrott i dessa miljöer.

Påfyllnadsdos
Det har öppnats upp för att kunna boka tid för en påfyllnadsdos och vissa har redan fått den dosen. Det skiljer sig dock åt mellan olika regioner så läs gärna på er regions hemsida för vad som gäller för er.
Det är viktigt att vi fortfarande håller oss till de grundläggande råden om att stanna hemma, testa sig vid symtom och hålla avstånd.

En påminnelse om Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19
• Gör gärna byten av pass utomhus.
• Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
• Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
• Ha en liten handdesinfektion i fickan.
• Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
• Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
• Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
• Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 22 (2021-09-24)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Från den 29 september så tas steg fyra gällande lättnader i restriktioner. Det innebär att vi kan ses på ett annat sätt igen. Men med försiktighet. Se nedan vad som gäller efter den 29 september.

Hög vaccinationstäckning är viktigast
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i den stigande vaccinationstäckningen. Även sjukvårdsbelastning, dödlighet och en bedömning av risken för ökande smittspridning vägs in.

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att senare kunna lyfta bort ytterligare restriktioner.

– Fler behöver vaccinera sig i alla åldrar och särskilt gäller det bland yngre vuxna och medelålders och i vissa andra grupper där vaccinationstäckningen är låg. Sammantaget har vi en god vaccinationstäckning och den kommer att öka under september, samtidigt som antalet fall med allvarlig sjukdom och antalet avlidna har nått lägre nivåer. Det är därför dags att fortsätta avvecklingen av restriktionerna, säger Johan Carlson, generaldirektör.
Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

– Vaccination är det mest effektiva verktyget vi har. Det viktiga arbetet med att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig måste därför fortsätta, säger Johan Carlson.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Från och med den 29 september gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?
Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige
Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober. Fullvaccinerade är undantagna.

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 21 (2021-08-31)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Hoppas alla haft en härlig sommar och är tillbaka med ny energi. Vi hoppas att vi får njuta ett tag till av härliga sensommardagar.

Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier så ser det ut att bli en ökad smittspridning i höst. Så det är viktigt att vi fortfarande håller oss till de grundläggande råden om att stanna hemma och testa sig vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjligt. Hög tillgänglighet till testning och en effektiv smittspårning är även fortsatt viktiga verktyg för att hantera pandemin.

Vaccinering centralt
Men det mest centrala är att fler i befolkningen från 16 år och uppåt vaccinerar sig, framförallt i de högre åldrarna. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola är det särskilt nödvändigt, för att skydda sköra och sårbara personer från allvarlig sjukdom och även minska risken för utbrott i dessa miljöer.

Totalt har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år nu vaccinerats med minst en dos och 5,1 miljoner personer med två doser.

– Folkhällsomyndigheten ser vaccination som den absolut viktigaste preventiva åtgärden. En hög vaccinationstäckning mot covid-19 är helt nödvändig för att minska smittspridning, sjuklighet och övriga konsekvenser på liv och hälsa. Det är också en förutsättning för att samhället ska kunna återgå till normalläget, säger generaldirektör Johan Carlson.

I ett senare läge, när vaccinationstäckningsgraden är tillräckligt hög för att sjukvården inte ska riskera att överbelastas till följd av covid-19 trots en viss smittspridning, anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att de flesta smittskyddsåtgärder kan avvecklas, förutom testning och smittspårning.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är än så länge att den som är vaccinerad ska fortsätta följa de allmänna råden.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!


Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 20 (2021-04-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I hela landet så ökar fallen av Covid-19 stadigt och vården är återigen kraftigt ansträngda. I vissa regioner har mer lokala rekommendationer införts och i exempelvis Örebro har smittskyddsläkare beslutat om att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer som gäller från den 1 april fram till den 12 maj.

Beslutet har fattats mot bakgrund av att antalet covid-19-fall ökar kraftigt, samtidigt som fler personer vårdas på sjukhus. Man ser också en ökad förekomst av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam. Munskydden sätts in som en extra åtgärd och det är fortfarande viktigt att träffa så få människor som möjligt och att hålla avstånd.

Som nämns ovan så syns en ökad förekomst I Sverige av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam. I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Allt resande utanför Sverige utgör en risk att få in smitta med nya varianter. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige undviker nära kontakter och testar sig för covid-19. Läs mer om det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Fler och fler vaccineras även om det fortfarande procentuellt är en liten andel som fått båda doserna av vaccinet. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är än så länge att den som är vaccinerad ska fortsätta följa de allmänna råden.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt att hålla nere smittspridningen så att vi inom rimlig framtid kan se en ljusning i detta.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro Län


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 18 (2021-03-08)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när vi återigen ser en viss uppgång i antal smittade och när vissa delar av landet är på väg in i en tredje våg av smitta så vill vi påminna om vikten av att vi håller i och håller ut. Fler och fler vaccineras också och vi börjar kunna se effekterna av det, som ser positivt ut.

Vi vill påminna om och även förtydliga den information vi skickade ut i november när det kom rekommendationer för vård-och omsorgspersonal att använda visir eller munskydd vid all ansiktsnära vård- och omsorg inom 1 meter. Detta gjordes som en extra åtgärd för att minska smittspridning från personal till vårdtagare/patient. Vi önskar att det fortfarande görs men att det denna gång gäller att använda både visir och munskydd vid ansiktsnära vård-och omsorg med er kund.

Dock har vi förståelse för att det är svårare eller inte möjligt hos vissa kunder, om så är fallet hos er kund, stäm först av med ansvarig på arbetsplatsen eller er assistanschef. Så får vi tillsammans hitta en annan lösning.

De allra viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning till kund är: 

Stanna hemma 

Fortfarande gäller att personal med symtom, även milda, inte går till arbetet. 

Basala hygienrutiner är fortsatt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och det är därför av största betydelse att följsamheten till hygienrutinerna är mycket god. 

Vid vård av misstänkt eller konstaterad Covid-19 sjuk kund gäller tidigare hänvisning till att använda personlig skyddsutrustning.

Vi påminner om att se till så att ni har ett litet lager av det som behövs som personlig skyddsutrustning ifall kund misstänks eller konstateras med Covid-19. Vi påminner även om tidigare instruktionsfilm vi lagt upp om hur ni tar av och på personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 som ni finner via denna länk: 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vardhygien-och-skyddsutrustning/

Scrolla ner en bit och så ser ni filmen Skyddsutrustning när du vårdar patient med covid-19 (3 min)

I Tidvis under Företagsdokument/Personlig skyddsutrustning hittar ni instruktion för hur ni rengör flergångsvisir. Under Företagsdokument/Checklistor Covid-19 hittar ni även Checklista egen sjukdom och Checklista om kund blir sjuk som vi skickat ut om tidigare, ta gärna en kik på dessa igen. Ni hittar alla dokumenten via länken nedan:

https://vivida.tidvis.se/dokumentation/foretag/

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd
 • Ha en god handhygien
 • Umgås endast i en mindre krets
 • Undvik situationer med trängsel

Ta hand om er och varandra!

Källa: 
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro Län
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 18 (2021-02-17)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vivida vill veta om er kund eller ni själva har symtom
Vi vill påminna om vikten av att ni hör av er till oss när er kund får symtom. Detta för att vi tillsammans kan arbeta för att minska risken för smitta och sätta in de åtgärder som behövs. En av åtgärderna som vi vill påminna om igen är att använda skyddsutrustning för att minska smittspridning om er kund får symtom eller konstateras med Covid-19.

Vi vill även att information inkommer till oss om ni som assistenter får symtom när ni varit på arbetsplatsen eller max 24 h efter ni gått av ert pass. Om det finns arbetsledare i er grupp så är det i första hand de som behöver informationen för att kunna bemanna om det behövs men sedan behöver informationen komma vidare till någon på Vividas huvudkontor, antingen genom dig som assistent eller arbetsledaren som mottagit din sjukanmälan. Ring gärna till vår reception på 019-555 43 00. Anledningen till att vi önskar att få den informationen är dels så att vi tillsammans kan arbeta för att minska risken för smitta och sätta in de åtgärder som behövs. Men även för att följa er som assistenter om ni senare blir konstaterade med Covid-19 och att vi i samband med det behöver göra en anmälan om arbetssjukdom till Försäkringskassan.

Vaccinering i landet pågår för fullt och det skiljer sig åt inom vilka faser de olika regionerna befinner sig i. Vi får viss information till oss som vi självklart förmedlar vidare till berörda men vilka som är aktuella för vaccinering i de olika regionerna ändras efter hand och ser olika ut för olika regioner. Vi håller oss uppdaterade men rekommenderar er att hålla utkik inom er region för när det blir aktuellt med vaccin för er.

Vi rekommenderar alla att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra. För mer information om vaccinering, läs gärna våra dokument i mappen Information om vaccinering som ni hittar via länken nedan:
https://vivida.tidvis.se/dokumentation/foretag/

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!

Källa: Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 17 (2021-01-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nytt år men än så länge samma läge vad gäller pandemin. Även om en viss ljusning kan ses när vaccinering har påbörjats i landet så är det fortfarande en stor spridning av viruset och vi behöver hjälpas åt att minska smittspridningen.

Den uppdaterade information vi har om vaccineringen är den som Folkhälsomyndigheten har på sin sida gällande vaccinationsplanen där personer som får insatser enligt LSS och personal som arbetar inom LSS ligger med i fas 2 som preliminärt startar i februari. Det kommer säkerligen kunna skilja sig åt mellan olika regioner beroende på hur många doser de får och vilken kapacitet de har att vaccinera.

Vi håller oss uppdaterade men rekommenderar er att hålla utkik inom er region för vår uppfattning är att de inom regionen som blir aktuella för vaccin kommer att få information om det och/eller få möjlighet att boka tid för vaccinering.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Kom ihåg att kontakta Vivida om er kund får symtom och använd skyddsutrustning för att minska smittspridning om er kund får symtom eller konstateras med Covid-19.

Här kommer även en länk till hur ni tar av och på skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad Covid-19: https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/HygienrutinerskyddsutrustningBR/Skyddsutrustning-nar-du-vardar-patient-med-Covid-19/

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 16 (2020-12-21)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I år har varit ett speciellt år och vi har pga pandemin behövt ställa in många av våra aktiviteter och har inte kunnat hålla utbildningar på samma sätt som vi brukar.

Det vi kan informera lite kort om är att vi under 2021 kommer ha ett alternativ till fysiska utbildningar. Vi har valt att använda oss av något som heter Kunskapsboken för att kunna erbjuda utbildningar under 2021. Där kommer ni kunna genomföra utbildningar online.

Alla assistenter kommer i dagarna få ett mail där ni får inloggningsuppgifter till Kunskapsboken. Efter varje utbildning besvarar man frågor och om man klarar frågorna så får man ett diplom för genomförd utbildning.

Vissa grupper kommer bli hänvisade att gå några av utbildningarna som finns där. De grupper det gäller kommer att få mer information av sin assistanschef under början av 2021.

Med tanke på pandemin som vi fortfarande är mitt i så kan vi tyvärr inte lägga någon plan för aktiviteter för kommande år heller utan vi får återkomma när vi vet mer om hur och när det är möjligt. Vi hoppas att vi snart kan mötas igen och annars att vi hittar alternativ som är anpassade utifrån pandemin.

Som de flesta säkert vet så är det vaccin på gång till Sverige och alla regioner förbereder sig för fullt för att kunna vaccinera så snart vaccinet finns på plats. Informationen är knapphändig och kan komma att ändras men det vi vet idag är att vaccineringen kommer att ske utifrån prioritering i olika faser och i Fas 1 ingår:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst* i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt prioritet 1.
 • Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet.

*I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med mindre risk för allvarlig covid-19 sjukdom.

Fas 2 och 3 där övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 verkar ingå är fortfarande under utredning.

Vi håller oss uppdaterade i frågan och informerar er vid behov.

Vi önskar er alla en god annorlunda jul och hoppas ni kan fira på bästa sätt utifrån de förutsättningar som är!

Källa:
FolkhälsomyndighetenInformation till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 15 (2020-11-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

På grund av det rådande läget med en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige så har många regioner infört skärpta allmänna råd. Med de skärpta råd som gäller i de flesta av Sveriges regioner så rekommenderas alla att så långt det är möjligt undvika fysisk kontakt med andra än de man bor med. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att minska smittspridningen.

Utifrån dessa råd behöver vi dessvärre informera er om att Vivida avråder från att äta julbord på det vis som vi senast informerade om. Vi hänvisade då till att köpa julmat till er arbetsplats utifrån vissa riktlinjer. Vi förstår att det här kommer med kort varsel och att julbordet är något som många ser fram emot.

Vi vill med tanke på de extraordinära omständigheterna med pandemin erbjuda två olika alternativ till julbordet.

Alternativ 1: Köpa hem en jultallrik till sitt hem och skickar sedan in kvittot till oss som vid andra utlägg.

Alternativ 2: Ett presentkort som är giltigt för en mängd olika butiker. Vid detta val behöver du maila din assistanschef senast den 30 november.

Summan är precis som ett vanligt julbord 500:-/person.

Vi önskar och hoppas att vi kan se fram emot ett julbord inför nästa jul!

Källa:
Folkhälsomyndigheten

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 14 (2020-11-09)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

På grund av det rådande läget med en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige så har många regioner kommit med uppdaterade riktlinjer gällande att vård- och omsorgspersonal ska använda visir eller munskydd vid all ansiktsnära vård- och omsorg inom 1 meter. Detta görs som en extra åtgärd för att minska smittspridning från personal till vårdtagare/patient.

Vivida uppmanar alla grupper att använda visir i de moment där ni kommer närmare er kund än 1 meter. Det kan innebära att det hos vissa kunder kommer behövas visir för ett helt arbetspass medan det hos andra är några enstaka tillfällen under ett arbetspass.

Vi vill att alla ordinarie och timvikarier som arbetar regelbundet använder flergångsvisir (de visir som är personliga och går att skriva namn på huvudbandet). Det ska finnas engångsvisir för de timvikarier som arbetar vid enstaka tillfällen och vid akut bemanning.

Alla assistanschefer kommer under dagen se över sina grupper och vi kommer påbörja att skicka ut det som behövs så snart som möjligt. I utskicken finns instruktioner för hur man tar på visiren korrekt och i Tidvis under Företagsdokument/Personlig skyddsutrustning hittar ni instruktion för hur ni rengör flergångsvisir.

De allra viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning till kund är:
Stanna hemma
Fortfarande gäller att personal med symtom, även milda, inte går till arbetet.

Basala hygienrutiner är fortsatt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och det är därför av största betydelse att följsamheten till hygienrutinerna är mycket god.

Vid vård av misstänkt eller konstaterad Covid-19 sjuk kund gäller tidigare hänvisning till att använda personlig skyddsutrustning.

Vi påminner om att se till så att ni har ett litet lager av det som behövs som personlig skyddsutrustning ifall kund misstänks eller konstateras med Covid-19.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro län

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 13 (2020-11-06)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Som ni många redan vet så ökar smittan igen och i vissa län har det införts skärpta allmänna råd. Vi uppmanar alla att läsa vad dessa råd innebär och att förhålla er till dessa även om ert län inte ännu fått sådana skärpta råd. Här håller ni er uppdaterade om vilka län som fått de skärpta råden och vad de innebär: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Eftersom att Vividas huvudkontor ligger i Örebro och därmed tillhör ett län som fått skärpta råd så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

I dagarna ska ni ha fått en julbordsinbjudan och vi uppmanar er att hellre köpa med julmat från en restaurang för att undvika ett besök i inomhusmiljö med människor som ni i vanliga fall inte träffar.

Om ni väljer att köpa julmat till er arbetsplats (oavsett om ni köper en färdig jultallrik eller köper julmat som ni lagar själva) så tänk till om på vilket sätt ni gör det.

 • Är ni en stor grupp så dela er gärna i mindre grupper (gärna ihop med de ni brukar arbeta mest med)
 • Se till att ni kan hålla avstånd från varandra (minst 1.5 meter, helst 2 meter) under hela middagen.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ.

En påminnelse om Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 12 (2020-10-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I ett tidigt skede under pandemin var det tillåtet att återanvända engångsvisir eftersom att det rådde brist på skyddsutrustning. Nu när produktionen av skyddsutrustning kommit ikapp så är det förbud mot att återanvända engångsvisiren. Ett engångsvisir kan användas vid ett arbetspass och ska bara användas om kund har symptom eller har konstaterats med Covid-19.

Ni som redan använt era engångsvisir behöver kontakta Vivida för att få nya visir utskickade. Släng dock ej de gamla visiren förrän ni mottagit de nya visiren. Fortfarande är det viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!

 • Följ basala hygienrutiner.
 • Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 11 (2020-09-14)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när hösten är i antågande så ser Folkhälsomyndigheten en risk i att det blir en andra smittvåg samtidigt som vi närmar oss perioden för när säsongsinfluensa brukar spridas. Vi vill påminna om att följa de riktlinjer som tidigare är satta. Det är viktigt att vi håller i och håller ut. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill även påminna om den länk till instruktionsvideor som vi skickade ut i början av sommaren. Där kan ni ta del av hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
• Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.
Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.
Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Möten under hösten
Personalmöten kommer under hösten att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden


Munskydd vid vårdnära moment vid misstänkt eller konstaterad Covid-19

Den 25/6 gick Folkhälsomyndigheten ut med ny rekommendation gällande munskydd inom vård och omsorg. Det ska användas ihop med visir i nära kontakt om någon är smittad eller misstänks vara smittad med Covid-19.

Ni kommer att få ett paket med munskydd skickat till er som ska användas ihop med visir som ni tidigare ska ha fått. Det ska användas om er kund skulle få symptom och ni misstänker att det är Covid-19 eller om er kund skulle bli konstaterad med Covid-19. Kontakta alltid Vivida om kund får symptom.

Det är viktigt att ni inte använder detta innan ni hamnar i en sådan situation.

Det är även viktigt att om ni skulle behöva använda det ser till så ni använder det på rätt sätt och ihop med resterande skyddsutrustning såsom visir, förkläde och handskar. Kolla på de instruktionsfilmer som vi länkade till i vårt senaste utskick i Tidvis.

Hör av er till kontoret eller er närmsta assistanschef om ni har frågor!

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 10 (2020-06-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan följde vi upp information gällande skyddsutrustning och vi vill nu meddela att vi skickat visir till alla våra kunder. Har ni ej mottagit visir så kontakta oss omgående så löser vi det.

Inför sommaren lättade Folkhälsomyndigheten på restriktioner gällande resor i Sverige. Från den 13 juni kan alla som är symptomfria resa i Sverige. Dock gäller det fortfarande vid resa att tänka på att hålla avstånd och att hålla sig till tidigare riktlinjer som är satta. Res med omtanke om varandra. Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill i detta meddelande skicka med en länk till instruktionsvideor för hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

  På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.


Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 9 (2020-05-15)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information gällande skyddsutrustning och vi vill nu följa upp detta och även uppdatera er angående vad som behöver finnas på er arbetsplats. Vi vill även i detta påminna om att vi behöver hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Bas för personlig skyddsutrustning som ska finnas på varje arbetsplats och användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Källor:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 8 (2020-04-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information till ansvarig i varje grupp men vill nu även skicka ut det till samtliga, för att vi ska kunna hjälpas åt i dessa tider och för att det är viktigt att alla får ta del av det vi arbetar med. Se informationen nedan:

"Vi arbetar just nu med många förebyggande åtgärder med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Som en del i det arbetet ser vi över skyddsutrustning som kan komma behövas på arbetsplatser framöver.

Vi önskar att ni i grupperna börjar se över att införskaffa skyddsutrustning som räcker för ett par veckor framåt, särskilt om kunden ni arbetar hos ingår i en riskgrupp. Det bästa är om ni själva har möjlighet att beställa det som ni behöver i gruppen så att det skickas direkt hem till kunden.

Förslag på en bas för skyddsutrustning kan vara:

 • Plastförkläden
 • Engångshandskar
 • Munskydd
 • Skyddsglasögon eller visir (alternativ vid brist; sportglasögon/arbetsglasögon)
 • Ytdesinfektion och handdesinfektion

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på så kontakta Vivida så får vi hjälpas åt.

Möten under maj månad

Vid vår förra information meddelade vi att personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Vi förlänger nu det med att även gälla under maj månad. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller lpad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Råd till allmänheten från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i.

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom.Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Ha god hygien
  Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik besök hos äldre och sjuka
  Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på sjukhus. Är du sjuk - avstå helt.
 • Jobba hemifrån - om möjligt
  Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken och på arbetsplatserna.
 • Plugga på distans
  Du som går på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, högskola eller universitet rekommenderas att studera hemifrån och få undervisning på distans.
 • Begränsa sociala kontakter - om du är över 70 år eller annan riskgrupp
  Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor.
 • Res inte utomlands
  Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronaviruset.
 • Res inte inrikes - om det inte är nödvändigt
  Fundera på om din planerade resa till exempelvis storstäderna eller fjällen är nödvändig. Om inte - avstå. Den som är sjuk ska inte resa alls.
 • Träna gärna - men gör det säkert
  Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. Håll avstånd. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. Dela inte vattenflaska.
 • Håll avstånd
  Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken. Håll avstånd till andra i badhus och på gym.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 7 (2020-04-02)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19
Här kommer lite tips på hur ni på Er arbetsplats kan minska smittspridning ytterligare förutom det vi skrivit i vår tidigare information:

• Gör gärna byten av pass utomhus.
• Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
• Desinficera områden som ofta berörs av händer.
• Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
• Ha en liten handdesinfektion i fickan.
• Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).

Om kund blir sjuk så kontakta i första hand sjukvården för att få vägledning och rådfråga om eventuell skyddsutrustning behövs. Meddela sedan Vivida så kollar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Möten under april månad
Personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Nya allmänna råd
Folkhälsomyndigheten gick igår ut med nya allmänna råd. Dessa hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset (del 6)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Allmänt

Vivida arbetar nu kontinuerligt med att säkra att våra kunder får sitt assistansbehov tillgodosett. Hittills har läget varit relativt stabilt ute på våra arbetsplatser och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla er medarbetare som i rådande situation behåller lugnet, ställer upp och tar extrapass samt förstås tar ansvar för att följa det våra myndigheter rekommenderar för att minska smittspridningen. Vi förstår att en del känner oro för om läget förvärras och vi fokuserar vårt arbete på att se till så att assistansen ska fungera utifrån olika scenarion som kan uppstå. Våra arbetsplatser och kunders behov ser olika ut och därför ser vi också över olika lösningar för enskilda arbetsplatser.

Vår uppmaning

• Fortsätt att höra av er till oss på kontoret om ni har frågor, funderingar eller är oroliga.
• Vi vill uppmana samtliga assistenter att anmäla sig till er respektive kommuns inventering av arbeten som är samhällsviktiga, vilket personlig assistent är. Hur man gör det kan variera från kommun till kommun, men alla Sveriges kommuner har fått i uppdrag av staten att göra en sådan inventering i fall skolor behöver stängas ner.
• Fortsätt att följa samhällsutvecklingen via seriösa källor, se nedan.
• Följ våra myndigheters rekommendationer om hur vi alla kan ta ansvar för att minska risken för smittspridning, samtidigt som vi måste låta livet fortsätta så normalt som möjligt.
• Undvik isolering om det inte finns nödvändiga skäl till det, gör om möjligt sådant som du mår bra av och försök att inte fastna i oro.

Myndigheternas beslut och rekommendationer den senaste veckan

• Fortsatt rekommendation att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet ska bedriva distansutbildning. Grundskolor och förskolor ska fortsatt vara öppna, konsekvenserna av en stängning bedöms bli för negativa. Detta kan dock, som sagts tidigare, hastigt ändras och regeringen fortsätter att förbereda för ett sådant läge. Vividas medarbetare ska därför även fortsatt förbereda sig genom att se över alternativa lösningar till barnomsorg. Dessutom ska anhöriga till Vividas kunder förbereda sig på att eventuellt under en period behöva ta ett större ansvar för sin anhörigas assistans.
• Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter om möjligt och inte träffa sjuka personer. Undvik situationer där det kan vara folksamlingar, som till exempel i mataffärer, inom kollektivtrafiken, på gym etc.
• Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa.
• Alla människor uppmanas att tänka över om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma enligt en ny föreskrift.
• Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Håll avstånd, tänk på hygien, dela inte vattenflaskor, träna inte om du är sjuk etc. Är man över 70 år ska man inte delta alls i träningsaktiviteter inomhus.
• Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer, detta träder i kraft från och med söndag (29/3).

Så undviker du att smittor sprids

• Följ råden ovan.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll om möjligt ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 5 (2020-03-17)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Med anledning av Regeringens senaste pressträff gällande skolfrågan
”Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon.
- Det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.
Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för negativa.
Utbildningsminister Anna Ekstrand säger att regeringen förbereder för ett läge där man kanske måste stänga grundskolor och förskolor.
Väsentligt är då att lösa barnomsorgen för de människor som har samhällsviktiga arbeten. En ny lag "blixtbereds" för att göra det möjligt.”

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• SVT, Regeringens pressträff

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 4 (2020-03-16)

Med anledning av UD´s avrådan gällande icke nödvändiga resor till alla länder kommer här en påminnelse av tidigare information om vad som gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till. UD´s avrådan gällande alla länder gäller 14 mars-14 april. Sedan kommer en ny bedömning göras.

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. 

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa. 

Så undviker du att smittor sprids:
•    Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
•    Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
•    Hosta eller nys i armvecket.
•    Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
•    Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag varit sjuk?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vividas kommande aktiviteter

Med anledning av coronaviruset så kommer våra närmsta kommande aktiviteter att ställas in. Det gäller i dagsläget AW i Trosa onsdagen den 18 mars och AW i Örebro onsdagen den 25 mars. Vi kommer framöver se över våra aktiviteter vecka för vecka och meddelar om vi kommer behöva ställa in flera aktiviteter.

Källor:
•    Folkhälsomyndigheten
•    UD (Utrikesdepartementet)

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 3 (2020-03-13)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad händer om förskolor/skolor stängs?
Just nu pågår diskussioner om det är ett alternativ för Sverige att följa våra grannländers agerande, och stänga förskolor och skolor. Än så länge är inget sådant beslut taget, dock har enskilda skolor ett stort mandat att själva besluta om en sådan åtgärd.

På Vivida, och för många verksamheter i samhället, skulle ett sådant beslut få mycket stora konsekvenser. Vi, samtliga anställda, anhöriga och kunder, behöver därför förbereda oss för hur vi ska hantera en sådan stängning och samtidigt säkerställa att våra kunder får den omvårdnad som är absolut nödvändig.

Hur ska vi förbereda oss?
Vi på kontoret arbetar nu med att se över samtliga arbetsplatsers bemanningssituation genom att göra en bedömning av hur smittkänsliga våra kunder är, hur stor risken för smitta är, vilket socialt skyddsnät våra kunder har etc. Vi ser även över arbetsplatsrutiner och rutiner för ambulerande personal som får bemanna på olika arbetsplatser vid behov. Mer information kommer att ges vid behov.

En sådan här situation ställer vissa extraordinära krav på oss som verksamhet och eventuellt kommer det krävas vissa extraordinära lösningar. Ni gör ett jätteviktigt jobb, och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer kunna hantera de situationer som uppstår. Eftersom läget än så länge är osäkert vill vi på alla sätt vi kan, vara förberedda för att säkerställa våra kunders assistansbehov.

Vi uppmanar också att samtliga medarbetare, anhöriga och kunder tar ansvar för:
• Fundera över hur du kan lösa en alternativ barnomsorg utifall att förskolor/skolor stänger. Finns det släktingar eller grannar som kan hjälpa till eller kan flera familjer gå ihop och hjälpas åt? Är det möjligt att barnen kan följa med till arbetet? Försök att hitta lösningar på olika sätt.
• Du som är anhörig – förbered dig på att det periodvis kan bli aktuellt att du får ta ett extra stort ansvar för din anhöriga som har assistans.
• Var fortsatt mycket noggrann med din handhygien, nys/hosta i armvecket och undvik att röra ditt ansikte och ögon.
• Undvik att hälsa genom handhälsningar, kramar etc.
• Undvik kontakt med sjuka personer.
• Undvik om möjligt onödiga resor, även privata sådana.
• Undvik om möjligt stora sociala evenemang.
• Stanna hemma från jobbet om du har tydliga luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida.
• Undvik kontakt med de som är extra utsatta, d v s äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar.
• Är du frisk – gå till jobbet som vanligt och håll dig uppdaterad om läget via seriösa källor som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och 1177.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 2 (2020-03-11)

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad är nytt kring smittspridningen?
Många undrar över hur stor risken är just nu för att smittan sprids i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög.

Hur ska jag som enskild agera?
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Hur ska man tänka kring resor?
Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen, https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/.

I övrigt gäller att man om möjligt, bör undvika ej ”nödvändiga” resor. Dock kan inte vi som arbetsgivare förbjuda en medarbetare eller kund att resa, däremot följer vi UD:s och Folkhälsomyndigheternas avrådan och rekommendationer om resande. Om man väljer att resa till ett riskområde ska man vara medveten om att man kan bli tvingad att vara hemma utan lön vid hemkomst. Vilka områden i världen som klassas som riskområden uppdateras kontinuerligt och det är du som medarbetare eller kund som måste hålla dig uppdaterad om vilka områden som klassas som riskområden. Om du planerar en resa ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad om riskområden via UD:s hemsida och du ska även kontakta oss på Vivida så att vi får information om din resa och kan agera utifrån vårt arbetsmiljöansvar.

Kan jag besöka ett större evenemang?
Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Det pågår en dialog angående större evenemang, men generellt gäller att varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar.

Hur hanterar jag min oro?
Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av de som smittats också blivit friska. Många har dessutom endast haft milda symtom eller inga alls. Det är äldre personer och personer med en bakomliggande sjukdom som löper större risk att bli allvarligt sjuka, som vid tidigare virusutbrott i samhället.

Vi människor reagerar och hanterar oro på olika sätt, det viktiga är att oron inte blir så stor så att den skapar problem på andra sätt i ditt liv. Oro i sig leder inte till att problemen försvinner, snarare finns en risk att det leder till att man fattar ogenomtänkta beslut eller tar till sig fel typ av information från oseriösa källor.

Vi har erfarenhet av tidigare virusutbrott (svininfluensan, SARS m fl) och vet att det finns några saker man kan göra för att försöka minska sin oro:

• Håll dig uppdaterad på seriös fakta från våra ansvariga myndigheter
• Var noggrann med din handhygien
• Hosta eller nys i armvecket
• Undvik att röra ditt ansikte eller ögon
• Undvik nära kontakt med sjuka personer
• Stanna hemma om du känner av luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida och vården (1177) i det läget
• Undvik ”onödiga” resor och större sociala evenemang
• Kontakta oss på Vivida om du har funderingar som rör ditt arbete

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD

Att förhålla sig till sin oro (2020-03-05)

Som vid alla nya typer av virus kan det vara svårt att få svar på de frågor man har, och ens oro kan därför vara stor. Kunskapen om viruset utvecklas dock hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att vid alla större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera seriösa källor, se exempel här:

• Folkhälsomyndighetens hemsida (allmän information om Coronavirussjukdom)
• Vårdguiden www.1177.se (information om vård och provtagning)
• Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om sjukdomen.
• UD www.regeringen.se (information om resor)
• Försäkringskassan (gällande ersättning vid smitta eller sjukdom)
• Hör också av dig till oss om du har frågor eller funderingar som rör ditt arbete.

Hur sjuk kan man bli?
De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Vissa får inga symtom. Det finns indikationer på att äldre personer med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Trots det är det bara en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Dödligheten är låg, ca 3%, en siffra som troligen kommer att sjunka på grund av en trolig underrapportering.

Vilket ansvar har Vivida som arbetsgivare?
Som arbetsgivare har vi ansvar för att våra medarbetare har en säker och trygg arbetsmiljö. Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen och håller oss uppdaterade via relevanta myndigheter och medier om hur vi ska agera.

I det fall det finns en risk för smitta på någon av våra arbetsplatser kommer vi att göra en bedömning av riskerna samt sätta upp lämpliga åtgärder. Dessa kan skilja från arbetsplats till arbetsplats och vara beroende på situation. I det fall det finns en bekräftad smitta kommer smittskyddsläkare och andra relevanta myndigheter att kopplas in.

Vilket ansvar har du som medarbetare?
Har du inte varit på resa i ett land där många har blivit smittade av coronaviruset eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronavirussjukdom? Då är det inte sannolikt att du fått coronavirussjukdom.

Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus inom eller utom Sverige:
Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus, inom eller utom Sverige, måste du berätta det för oss på Vivida så att vi kan göra en riskbedömning för din arbetsplats. Detta gäller även i de fall du själv känner dig helt frisk. Enligt 2 kap smittskyddslagen har var och en ett ansvar att agera för att undvika smittspridning (se nedan ”Så undviker du att smittor sprids”). Om vi i riskbedömningen kommer fram till att du inte ska gå till arbetet hos kunden, kommer du erhålla din lön. Om du konstateras vara smittad erhåller du smittbärarpenning via Försäkringskassan. Om du är orolig för smitta får du inte själv besluta om att inte gå till arbetet (det räknas som ogiltig frånvaro), utan det kan bara vi som arbetsgivare göra.

Om du har symtom:
Om du nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer (inom eller utom Sverige) och visar symtom med hosta och feber ska du av smittskyddsskäl stanna hemma och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 samt Vivida. Detsamma gäller om du befinner dig på jobbet och symtom uppstår. När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du är konstaterad smittad:
Om du har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till din arbetsplats och oss som arbetsgivare om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd. I denna situation har du rätt till smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa.

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD (Utrikesdepartementet)
• Almega
• Previa
• Vårdguiden 1177
• Försäkringskassan
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Information från Vivida om Coronaviruset

Vivida Assistans vill informera våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Vi kommer löpande skicka uppdateringar och komplettera med ny information efterhand som situationen förändras.

Påminnelse om att skydda dig själv och andra (2022-08-02)

Vi vill bara påminna om vad som gäller eftersom att en pandemi fortfarande pågår:

 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig för covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Även patienter inom hälso- och sjukvården och vissa omsorgstagare rekommenderas testning.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du befinner dig.

 • Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 26 (2022-03-31)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Från imorgon, den 1 april så klassas Covid-19 ej som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom längre. Den är dock fortfarande anmälningspliktig. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjsmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Därigenom underlättas smittspårning och motverkande av spridning i tex riskmiljöer såsom hälso-och sjukvården och äldreomsorgen.

Från imorgon, 1 april så försvinner även de coronaersättningar som har kunnat sökas via Försäkringskassan. Det gäller bland annat läkarintyg som nu ska in vid dag 8 så som det var innan pandemin. Mer information hittar ni här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Sedan tidigare har åtgärder för Covid-19 tagits bort och efter den 9 februari gäller nedan:

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Källor:

Regeringen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 25 (2022-01-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Eftersom att smittspridningen är fortsatt hög så vill vi påminna om viktiga saker att tänka på för att minska smittspridningen. De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Från den 12 januari gäller även nya restriktioner där Folkhälsomyndigheten bland annat rekommenderar vuxna att begränsa sina nära kontakter inomhus. De tidigare restriktioner som skulle gälla fram till 31 jan förlängs. Det var bland annat:

 • Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
 • Serveringsställen ska undvika trängsel.
 • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas för vuxna.

En påminnelse om tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

I början av pandemin och i olika omgångar har assistanscheferna fått minska sitt resande för att Vivida har velat ta sitt ansvar i att minska smittspridningen och se till så att sjukvården inte blivit överbelastad.

Med tanke på den ökning vi ser igen så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online, via Teams, de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 24 (2021-12-09)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vi står inför en ökad smittspridning igen och vi behöver tänka till om hur vi träffar varandra. Häromdagen kom nya åtgärder för att minska smittspridningen. Nya rekommendationer från den 8 december är:

 • Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
 • Serveringsställen ska undvika trängsel.
 • Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken rekommenderas för vuxna.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022. Om smittspridningen ökar ytterligare kan fler åtgärder bli aktuella.

De viktigaste rekommendationerna är fortfarande att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19. De allmänna råden, särskilt riktade till ovaccinerade, om att bland annat undvika kontakt med personer i riskgrupp och äldre kvarstår.

I början av pandemin och i olika omgångar har assistanscheferna fått minska sitt resande för att Vivida har velat ta sitt ansvar i att minska smittspridningen och se till så att sjukvården inte blivit överbelastad.

Med tanke på den ökning vi ser igen så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online, via Teams, de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Om ni väljer att köpa julmat till er arbetsplats (oavsett om ni köper en färdig jultallrik eller köper julmat som ni lagar själva) så tänk till om på vilket sätt ni gör det.

 • Är ni en stor grupp så dela er gärna i mindre grupper (gärna ihop med de ni brukar arbeta mest med).
 • Se till att ni kan hålla avstånd från varandra (minst 1.5 meter, helst 2 meter) under hela middagen.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ.

En påminnelse om tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19:

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 23 (2021-11-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Det ser ut som att smittan ökar igen och det är viktigt att vaccinera sig för att minska smittspridning. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola är det särskilt nödvändigt, för att skydda sköra och sårbara personer från allvarlig sjukdom och även minska risken för utbrott i dessa miljöer.

Påfyllnadsdos
Det har öppnats upp för att kunna boka tid för en påfyllnadsdos och vissa har redan fått den dosen. Det skiljer sig dock åt mellan olika regioner så läs gärna på er regions hemsida för vad som gäller för er.

Det är viktigt att vi fortfarande håller oss till de grundläggande råden om att stanna hemma, testa sig vid symtom och hålla avstånd.

En påminnelse om Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 22 (2021-09-24)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Från den 29 september så tas steg fyra gällande lättnader i restriktioner. Det innebär att vi kan ses på ett annat sätt igen. Men med försiktighet. Se nedan vad som gäller efter den 29 september.

Hög vaccinationstäckning är viktigast
Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i den stigande vaccinationstäckningen. Även sjukvårdsbelastning, dödlighet och en bedömning av risken för ökande smittspridning vägs in.

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att senare kunna lyfta bort ytterligare restriktioner.

– Fler behöver vaccinera sig i alla åldrar och särskilt gäller det bland yngre vuxna och medelålders och i vissa andra grupper där vaccinationstäckningen är låg. Sammantaget har vi en god vaccinationstäckning och den kommer att öka under september, samtidigt som antalet fall med allvarlig sjukdom och antalet avlidna har nått lägre nivåer. Det är därför dags att fortsätta avvecklingen av restriktionerna, säger Johan Carlson, generaldirektör.
Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

– Vaccination är det mest effektiva verktyget vi har. Det viktiga arbetet med att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig måste därför fortsätta, säger Johan Carlson.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd
Från och med den 29 september gäller följande:

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma och testa sig.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?
Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige
Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober. Fullvaccinerade är undantagna.

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 21 (2021-08-31)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Hoppas alla haft en härlig sommar och är tillbaka med ny energi. Vi hoppas att vi får njuta ett tag till av härliga sensommardagar.

Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier så ser det ut att bli en ökad smittspridning i höst. Så det är viktigt att vi fortfarande håller oss till de grundläggande råden om att stanna hemma och testa sig vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån om möjligt. Hög tillgänglighet till testning och en effektiv smittspårning är även fortsatt viktiga verktyg för att hantera pandemin.

Vaccinering centralt
Men det mest centrala är att fler i befolkningen från 16 år och uppåt vaccinerar sig, framförallt i de högre åldrarna. När det gäller personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola är det särskilt nödvändigt, för att skydda sköra och sårbara personer från allvarlig sjukdom och även minska risken för utbrott i dessa miljöer.

Totalt har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år nu vaccinerats med minst en dos och 5,1 miljoner personer med två doser.

– Folkhällsomyndigheten ser vaccination som den absolut viktigaste preventiva åtgärden. En hög vaccinationstäckning mot covid-19 är helt nödvändig för att minska smittspridning, sjuklighet och övriga konsekvenser på liv och hälsa. Det är också en förutsättning för att samhället ska kunna återgå till normalläget, säger generaldirektör Johan Carlson.

I ett senare läge, när vaccinationstäckningsgraden är tillräckligt hög för att sjukvården inte ska riskera att överbelastas till följd av covid-19 trots en viss smittspridning, anser Folkhälsomyndigheten att det är rimligt att de flesta smittskyddsåtgärder kan avvecklas, förutom testning och smittspårning.

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är än så länge att den som är vaccinerad ska fortsätta följa de allmänna råden.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!

Källa: 
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro Län
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 20 (2021-04-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I hela landet så ökar fallen av Covid-19 stadigt och vården är återigen kraftigt ansträngda. I vissa regioner har mer lokala rekommendationer införts och i exempelvis Örebro har smittskyddsläkare beslutat om att införa lokala rekommendationer om munskydd i offentliga inomhusmiljöer som gäller från den 1 april fram till den 12 maj.

Beslutet har fattats mot bakgrund av att antalet covid-19-fall ökar kraftigt, samtidigt som fler personer vårdas på sjukhus. Man ser också en ökad förekomst av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam. Munskydden sätts in som en extra åtgärd och det är fortfarande viktigt att träffa så få människor som möjligt och att hålla avstånd.

Som nämns ovan så syns en ökad förekomst I Sverige av den brittiska varianten av viruset som bedöms vara mer smittsam. I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Allt resande utanför Sverige utgör en risk att få in smitta med nya varianter. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige undviker nära kontakter och testar sig för covid-19. Läs mer om det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Fler och fler vaccineras även om det fortfarande procentuellt är en liten andel som fått båda doserna av vaccinet. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är än så länge att den som är vaccinerad ska fortsätta följa de allmänna råden.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt att hålla nere smittspridningen så att vi inom rimlig framtid kan se en ljusning i detta.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro Län


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 18 (2021-03-08)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när vi återigen ser en viss uppgång i antal smittade och när vissa delar av landet är på väg in i en tredje våg av smitta så vill vi påminna om vikten av att vi håller i och håller ut. Fler och fler vaccineras också och vi börjar kunna se effekterna av det, som ser positivt ut.

Vi vill påminna om och även förtydliga den information vi skickade ut i november när det kom rekommendationer för vård-och omsorgspersonal att använda visir eller munskydd vid all ansiktsnära vård- och omsorg inom 1 meter. Detta gjordes som en extra åtgärd för att minska smittspridning från personal till vårdtagare/patient. Vi önskar att det fortfarande görs men att det denna gång gäller att använda både visir och munskydd vid ansiktsnära vård-och omsorg med er kund.

Dock har vi förståelse för att det är svårare eller inte möjligt hos vissa kunder, om så är fallet hos er kund, stäm först av med ansvarig på arbetsplatsen eller er assistanschef. Så får vi tillsammans hitta en annan lösning.

De allra viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning till kund är: 

Stanna hemma 

Fortfarande gäller att personal med symtom, även milda, inte går till arbetet. 

Basala hygienrutiner är fortsatt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och det är därför av största betydelse att följsamheten till hygienrutinerna är mycket god. 

Vid vård av misstänkt eller konstaterad Covid-19 sjuk kund gäller tidigare hänvisning till att använda personlig skyddsutrustning.

Vi påminner om att se till så att ni har ett litet lager av det som behövs som personlig skyddsutrustning ifall kund misstänks eller konstateras med Covid-19. Vi påminner även om tidigare instruktionsfilm vi lagt upp om hur ni tar av och på personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 som ni finner via denna länk: 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/covid-19/vardhygien-och-skyddsutrustning/

Scrolla ner en bit och så ser ni filmen Skyddsutrustning när du vårdar patient med covid-19 (3 min)

I Tidvis under Företagsdokument/Personlig skyddsutrustning hittar ni instruktion för hur ni rengör flergångsvisir. Under Företagsdokument/Checklistor Covid-19 hittar ni även Checklista egen sjukdom och Checklista om kund blir sjuk som vi skickat ut om tidigare, ta gärna en kik på dessa igen. Ni hittar alla dokumenten via länken nedan:

https://vivida.tidvis.se/dokumentation/foretag/

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Håll avstånd
 • Ha en god handhygien
 • Umgås endast i en mindre krets
 • Undvik situationer med trängsel

Ta hand om er och varandra!

Källa: 
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro Län
Arbetsmiljöverket


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 18 (2021-02-17)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vivida vill veta om er kund eller ni själva har symtom
Vi vill påminna om vikten av att ni hör av er till oss när er kund får symtom. Detta för att vi tillsammans kan arbeta för att minska risken för smitta och sätta in de åtgärder som behövs. En av åtgärderna som vi vill påminna om igen är att använda skyddsutrustning för att minska smittspridning om er kund får symtom eller konstateras med Covid-19.

Vi vill även att information inkommer till oss om ni som assistenter får symtom när ni varit på arbetsplatsen eller max 24 h efter ni gått av ert pass. Om det finns arbetsledare i er grupp så är det i första hand de som behöver informationen för att kunna bemanna om det behövs men sedan behöver informationen komma vidare till någon på Vividas huvudkontor, antingen genom dig som assistent eller arbetsledaren som mottagit din sjukanmälan. Ring gärna till vår reception på 019-555 43 00. Anledningen till att vi önskar att få den informationen är dels så att vi tillsammans kan arbeta för att minska risken för smitta och sätta in de åtgärder som behövs. Men även för att följa er som assistenter om ni senare blir konstaterade med Covid-19 och att vi i samband med det behöver göra en anmälan om arbetssjukdom till Försäkringskassan.

Vaccinering i landet pågår för fullt och det skiljer sig åt inom vilka faser de olika regionerna befinner sig i. Vi får viss information till oss som vi självklart förmedlar vidare till berörda men vilka som är aktuella för vaccinering i de olika regionerna ändras efter hand och ser olika ut för olika regioner. Vi håller oss uppdaterade men rekommenderar er att hålla utkik inom er region för när det blir aktuellt med vaccin för er.

Vi rekommenderar alla att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra. För mer information om vaccinering, läs gärna våra dokument i mappen Information om vaccinering som ni hittar via länken nedan:
https://vivida.tidvis.se/dokumentation/foretag/

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Ta hand om er och varandra!

Källa: Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 17 (2021-01-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nytt år men än så länge samma läge vad gäller pandemin. Även om en viss ljusning kan ses när vaccinering har påbörjats i landet så är det fortfarande en stor spridning av viruset och vi behöver hjälpas åt att minska smittspridningen.

Den uppdaterade information vi har om vaccineringen är den som Folkhälsomyndigheten har på sin sida gällande vaccinationsplanen där personer som får insatser enligt LSS och personal som arbetar inom LSS ligger med i fas 2 som preliminärt startar i februari. Det kommer säkerligen kunna skilja sig åt mellan olika regioner beroende på hur många doser de får och vilken kapacitet de har att vaccinera.

Vi håller oss uppdaterade men rekommenderar er att hålla utkik inom er region för vår uppfattning är att de inom regionen som blir aktuella för vaccin kommer att få information om det och/eller få möjlighet att boka tid för vaccinering.

Vi vill åter igen påminna om några viktiga saker för att minska smittspridning:
• Stanna hemma vid symtom.
• Håll avstånd.
• Ha en god handhygien.
• Umgås endast i en mindre krets.
• Undvik situationer med trängsel.

Kom ihåg att kontakta Vivida om er kund får symtom och använd skyddsutrustning för att minska smittspridning om er kund får symtom eller konstateras med Covid-19.

Här kommer även en länk till hur ni tar av och på skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad Covid-19: https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Mikrobiologi1/Coronavirus/HygienrutinerskyddsutrustningBR/Skyddsutrustning-nar-du-vardar-patient-med-Covid-19/

Ta hand om er och varandra!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 16 (2020-12-21)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I år har varit ett speciellt år och vi har pga pandemin behövt ställa in många av våra aktiviteter och har inte kunnat hålla utbildningar på samma sätt som vi brukar.

Det vi kan informera lite kort om är att vi under 2021 kommer ha ett alternativ till fysiska utbildningar. Vi har valt att använda oss av något som heter Kunskapsboken för att kunna erbjuda utbildningar under 2021. Där kommer ni kunna genomföra utbildningar online.

Alla assistenter kommer i dagarna få ett mail där ni får inloggningsuppgifter till Kunskapsboken. Efter varje utbildning besvarar man frågor och om man klarar frågorna så får man ett diplom för genomförd utbildning.

Vissa grupper kommer bli hänvisade att gå några av utbildningarna som finns där. De grupper det gäller kommer att få mer information av sin assistanschef under början av 2021.

Med tanke på pandemin som vi fortfarande är mitt i så kan vi tyvärr inte lägga någon plan för aktiviteter för kommande år heller utan vi får återkomma när vi vet mer om hur och när det är möjligt. Vi hoppas att vi snart kan mötas igen och annars att vi hittar alternativ som är anpassade utifrån pandemin.

Som de flesta säkert vet så är det vaccin på gång till Sverige och alla regioner förbereder sig för fullt för att kunna vaccinera så snart vaccinet finns på plats. Informationen är knapphändig och kan komma att ändras men det vi vet idag är att vaccineringen kommer att ske utifrån prioritering i olika faser och i Fas 1 ingår:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst* i ordinärt boende.
 • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt prioritet 1.
 • Hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp enligt prioritet.

*I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med mindre risk för allvarlig covid-19 sjukdom.

Fas 2 och 3 där övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 verkar ingå är fortfarande under utredning.

Vi håller oss uppdaterade i frågan och informerar er vid behov.

Vi önskar er alla en god annorlunda jul och hoppas ni kan fira på bästa sätt utifrån de förutsättningar som är!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 15 (2020-11-13)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

På grund av det rådande läget med en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige så har många regioner infört skärpta allmänna råd. Med de skärpta råd som gäller i de flesta av Sveriges regioner så rekommenderas alla att så långt det är möjligt undvika fysisk kontakt med andra än de man bor med. Vi behöver tillsammans ta ansvar för att minska smittspridningen.

Utifrån dessa råd behöver vi dessvärre informera er om att Vivida avråder från att äta julbord på det vis som vi senast informerade om. Vi hänvisade då till att köpa julmat till er arbetsplats utifrån vissa riktlinjer. Vi förstår att det här kommer med kort varsel och att julbordet är något som många ser fram emot.

Vi vill med tanke på de extraordinära omständigheterna med pandemin erbjuda två olika alternativ till julbordet.

Alternativ 1: Köpa hem en jultallrik till sitt hem och skickar sedan in kvittot till oss som vid andra utlägg.

Alternativ 2: Ett presentkort som är giltigt för en mängd olika butiker. Vid detta val behöver du maila din assistanschef senast den 30 november.

Summan är precis som ett vanligt julbord 500:-/person.

Vi önskar och hoppas att vi kan se fram emot ett julbord inför nästa jul!

Källa:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 14 (2020-11-09)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

På grund av det rådande läget med en ökad smittspridning av Covid-19 i Sverige så har många regioner kommit med uppdaterade riktlinjer gällande att vård- och omsorgspersonal ska använda visir eller munskydd vid all ansiktsnära vård- och omsorg inom 1 meter. Detta görs som en extra åtgärd för att minska smittspridning från personal till vårdtagare/patient.

Vivida uppmanar alla grupper att använda visir i de moment där ni kommer närmare er kund än 1 meter. Det kan innebära att det hos vissa kunder kommer behövas visir för ett helt arbetspass medan det hos andra är några enstaka tillfällen under ett arbetspass.

Vi vill att alla ordinarie och timvikarier som arbetar regelbundet använder flergångsvisir (de visir som är personliga och går att skriva namn på huvudbandet). Det ska finnas engångsvisir för de timvikarier som arbetar vid enstaka tillfällen och vid akut bemanning.

Alla assistanschefer kommer under dagen se över sina grupper och vi kommer påbörja att skicka ut det som behövs så snart som möjligt. I utskicken finns instruktioner för hur man tar på visiren korrekt och i Tidvis under Företagsdokument/Personlig skyddsutrustning hittar ni instruktion för hur ni rengör flergångsvisir.

De allra viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning till kund är:
Stanna hemma
Fortfarande gäller att personal med symtom, även milda, inte går till arbetet.

Basala hygienrutiner är fortsatt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och det är därför av största betydelse att följsamheten till hygienrutinerna är mycket god.

Vid vård av misstänkt eller konstaterad Covid-19 sjuk kund gäller tidigare hänvisning till att använda personlig skyddsutrustning.

Vi påminner om att se till så att ni har ett litet lager av det som behövs som personlig skyddsutrustning ifall kund misstänks eller konstateras med Covid-19.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
Region Örebro län


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 13 (2020-11-06)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Som ni många redan vet så ökar smittan igen och i vissa län har det införts skärpta allmänna råd. Vi uppmanar alla att läsa vad dessa råd innebär och att förhålla er till dessa även om ert län inte ännu fått sådana skärpta råd. Här håller ni er uppdaterade om vilka län som fått de skärpta råden och vad de innebär: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Eftersom att Vividas huvudkontor ligger i Örebro och därmed tillhör ett län som fått skärpta råd så innebär det att våra assistanschefer behöver minska sitt resande och besök i sammanhang där smitta kan spridas. Så långt det är möjligt kommer därför möten ske online de närmsta månaderna. Det kan komma att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

I dagarna ska ni ha fått en julbordsinbjudan och vi uppmanar er att hellre köpa med julmat från en restaurang för att undvika ett besök i inomhusmiljö med människor som ni i vanliga fall inte träffar.

Om ni väljer att köpa julmat till er arbetsplats (oavsett om ni köper en färdig jultallrik eller köper julmat som ni lagar själva) så tänk till om på vilket sätt ni gör det.

 • Är ni en stor grupp så dela er gärna i mindre grupper (gärna ihop med de ni brukar arbeta mest med)
 • Se till att ni kan hålla avstånd från varandra (minst 1.5 meter, helst 2 meter) under hela middagen.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ.

En påminnelse om Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19

 • Gör gärna byten av pass utomhus.
 • Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
 • Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Ha en liten handdesinfektion i fickan.
 • Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).
 • Var extra noggranna med städrutiner och desinficera ytor som ofta berörs av händer.
 • Ät och drick ej i utrymmen där det finns risk för smitta.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Tillsammans bromsar vi smittan. Håll i och håll ut!

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Arbetsmiljöverket

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 12 (2020-10-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I ett tidigt skede under pandemin var det tillåtet att återanvända engångsvisir eftersom att det rådde brist på skyddsutrustning. Nu när produktionen av skyddsutrustning kommit ikapp så är det förbud mot att återanvända engångsvisiren. Ett engångsvisir kan användas vid ett arbetspass och ska bara användas om kund har symptom eller har konstaterats med Covid-19.

Ni som redan använt era engångsvisir behöver kontakta Vivida för att få nya visir utskickade. Släng dock ej de gamla visiren förrän ni mottagit de nya visiren. Fortfarande är det viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!

 • Följ basala hygienrutiner.
 • Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 11 (2020-09-14)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när hösten är i antågande så ser Folkhälsomyndigheten en risk i att det blir en andra smittvåg samtidigt som vi närmar oss perioden för när säsongsinfluensa brukar spridas. Vi vill påminna om att följa de riktlinjer som tidigare är satta. Det är viktigt att vi håller i och håller ut. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill även påminna om den länk till instruktionsvideor som vi skickade ut i början av sommaren. Där kan ni ta del av hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
• Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.
Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.
Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Möten under hösten
Personalmöten kommer under hösten att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden

Munskydd vid vårdnära moment vid misstänkt eller konstaterad Covid-19

Den 25/6 gick Folkhälsomyndigheten ut med ny rekommendation gällande munskydd inom vård och omsorg. Det ska användas ihop med visir i nära kontakt om någon är smittad eller misstänks vara smittad med Covid-19.

Ni kommer att få ett paket med munskydd skickat till er som ska användas ihop med visir som ni tidigare ska ha fått. Det ska användas om er kund skulle få symptom och ni misstänker att det är Covid-19 eller om er kund skulle bli konstaterad med Covid-19. Kontakta alltid Vivida om kund får symptom.

Det är viktigt att ni inte använder detta innan ni hamnar i en sådan situation.

Det är även viktigt att om ni skulle behöva använda det ser till så ni använder det på rätt sätt och ihop med resterande skyddsutrustning såsom visir, förkläde och handskar. Kolla på de instruktionsfilmer som vi länkade till i vårt senaste utskick i Tidvis.

Hör av er till kontoret eller er närmsta assistanschef om ni har frågor!

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 10 (2020-06-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan följde vi upp information gällande skyddsutrustning och vi vill nu meddela att vi skickat visir till alla våra kunder. Har ni ej mottagit visir så kontakta oss omgående så löser vi det.

Inför sommaren lättade Folkhälsomyndigheten på restriktioner gällande resor i Sverige. Från den 13 juni kan alla som är symptomfria resa i Sverige. Dock gäller det fortfarande vid resa att tänka på att hålla avstånd och att hålla sig till tidigare riktlinjer som är satta. Res med omtanke om varandra. Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill i detta meddelande skicka med en länk till instruktionsvideor för hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

  På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.


Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 9 (2020-05-15)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information gällande skyddsutrustning och vi vill nu följa upp detta och även uppdatera er angående vad som behöver finnas på er arbetsplats. Vi vill även i detta påminna om att vi behöver hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Bas för personlig skyddsutrustning som ska finnas på varje arbetsplats och användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 8 (2020-04-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information till ansvarig i varje grupp men vill nu även skicka ut det till samtliga, för att vi ska kunna hjälpas åt i dessa tider och för att det är viktigt att alla får ta del av det vi arbetar med. Se informationen nedan:

"Vi arbetar just nu med många förebyggande åtgärder med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Som en del i det arbetet ser vi över skyddsutrustning som kan komma behövas på arbetsplatser framöver.

Vi önskar att ni i grupperna börjar se över att införskaffa skyddsutrustning som räcker för ett par veckor framåt, särskilt om kunden ni arbetar hos ingår i en riskgrupp. Det bästa är om ni själva har möjlighet att beställa det som ni behöver i gruppen så att det skickas direkt hem till kunden.

Förslag på en bas för skyddsutrustning kan vara:

 • Plastförkläden
 • Engångshandskar
 • Munskydd
 • Skyddsglasögon eller visir (alternativ vid brist; sportglasögon/arbetsglasögon)
 • Ytdesinfektion och handdesinfektion

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på så kontakta Vivida så får vi hjälpas åt.

Möten under maj månad

Vid vår förra information meddelade vi att personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Vi förlänger nu det med att även gälla under maj månad. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller lpad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Råd till allmänheten från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i.

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom.Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Ha god hygien
  Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik besök hos äldre och sjuka
  Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på sjukhus. Är du sjuk - avstå helt.
 • Jobba hemifrån - om möjligt
  Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken och på arbetsplatserna.
 • Plugga på distans
  Du som går på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, högskola eller universitet rekommenderas att studera hemifrån och få undervisning på distans.
 • Begränsa sociala kontakter - om du är över 70 år eller annan riskgrupp
  Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor.
 • Res inte utomlands
  Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronaviruset.
 • Res inte inrikes - om det inte är nödvändigt
  Fundera på om din planerade resa till exempelvis storstäderna eller fjällen är nödvändig. Om inte - avstå. Den som är sjuk ska inte resa alls.
 • Träna gärna - men gör det säkert
  Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. Håll avstånd. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. Dela inte vattenflaska.
 • Håll avstånd
  Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken. Håll avstånd till andra i badhus och på gym.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 7 (2020-04-02)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19
Här kommer lite tips på hur ni på Er arbetsplats kan minska smittspridning ytterligare förutom det vi skrivit i vår tidigare information:

• Gör gärna byten av pass utomhus.
• Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
• Desinficera områden som ofta berörs av händer.
• Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
• Ha en liten handdesinfektion i fickan.
• Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).

Om kund blir sjuk så kontakta i första hand sjukvården för att få vägledning och rådfråga om eventuell skyddsutrustning behövs. Meddela sedan Vivida så kollar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Möten under april månad
Personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Nya allmänna råd
Folkhälsomyndigheten gick igår ut med nya allmänna råd. Dessa hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset (del 6)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Allmänt

Vivida arbetar nu kontinuerligt med att säkra att våra kunder får sitt assistansbehov tillgodosett. Hittills har läget varit relativt stabilt ute på våra arbetsplatser och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla er medarbetare som i rådande situation behåller lugnet, ställer upp och tar extrapass samt förstås tar ansvar för att följa det våra myndigheter rekommenderar för att minska smittspridningen. Vi förstår att en del känner oro för om läget förvärras och vi fokuserar vårt arbete på att se till så att assistansen ska fungera utifrån olika scenarion som kan uppstå. Våra arbetsplatser och kunders behov ser olika ut och därför ser vi också över olika lösningar för enskilda arbetsplatser.

Vår uppmaning

• Fortsätt att höra av er till oss på kontoret om ni har frågor, funderingar eller är oroliga.
• Vi vill uppmana samtliga assistenter att anmäla sig till er respektive kommuns inventering av arbeten som är samhällsviktiga, vilket personlig assistent är. Hur man gör det kan variera från kommun till kommun, men alla Sveriges kommuner har fått i uppdrag av staten att göra en sådan inventering i fall skolor behöver stängas ner.
• Fortsätt att följa samhällsutvecklingen via seriösa källor, se nedan.
• Följ våra myndigheters rekommendationer om hur vi alla kan ta ansvar för att minska risken för smittspridning, samtidigt som vi måste låta livet fortsätta så normalt som möjligt.
• Undvik isolering om det inte finns nödvändiga skäl till det, gör om möjligt sådant som du mår bra av och försök att inte fastna i oro.

Myndigheternas beslut och rekommendationer den senaste veckan

• Fortsatt rekommendation att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet ska bedriva distansutbildning. Grundskolor och förskolor ska fortsatt vara öppna, konsekvenserna av en stängning bedöms bli för negativa. Detta kan dock, som sagts tidigare, hastigt ändras och regeringen fortsätter att förbereda för ett sådant läge. Vividas medarbetare ska därför även fortsatt förbereda sig genom att se över alternativa lösningar till barnomsorg. Dessutom ska anhöriga till Vividas kunder förbereda sig på att eventuellt under en period behöva ta ett större ansvar för sin anhörigas assistans.
• Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter om möjligt och inte träffa sjuka personer. Undvik situationer där det kan vara folksamlingar, som till exempel i mataffärer, inom kollektivtrafiken, på gym etc.
• Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa.
• Alla människor uppmanas att tänka över om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma enligt en ny föreskrift.
• Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Håll avstånd, tänk på hygien, dela inte vattenflaskor, träna inte om du är sjuk etc. Är man över 70 år ska man inte delta alls i träningsaktiviteter inomhus.
• Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer, detta träder i kraft från och med söndag (29/3).

Så undviker du att smittor sprids

• Följ råden ovan.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll om möjligt ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 5 (2020-03-17)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Med anledning av Regeringens senaste pressträff gällande skolfrågan
”Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon.
- Det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för negativa.

Utbildningsminister Anna Ekstrand säger att regeringen förbereder för ett läge där man kanske måste stänga grundskolor och förskolor.

Väsentligt är då att lösa barnomsorgen för de människor som har samhällsviktiga arbeten. En ny lag "blixtbereds" för att göra det möjligt.”

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• SVT, Regeringens pressträff

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 4 (2020-03-16)

Med anledning av UD´s avrådan gällande icke nödvändiga resor till alla länder kommer här en påminnelse av tidigare information om vad som gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till. UD´s avrådan gällande alla länder gäller 14 mars-14 april. Sedan kommer en ny bedömning göras.

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. 

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa. 

Så undviker du att smittor sprids:
•    Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
•    Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
•    Hosta eller nys i armvecket.
•    Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
•    Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag varit sjuk?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vividas kommande aktiviteter

Med anledning av coronaviruset så kommer våra närmsta kommande aktiviteter att ställas in. Det gäller i dagsläget AW i Trosa onsdagen den 18 mars och AW i Örebro onsdagen den 25 mars. Vi kommer framöver se över våra aktiviteter vecka för vecka och meddelar om vi kommer behöva ställa in flera aktiviteter.

Källor:
•    Folkhälsomyndigheten
•    UD (Utrikesdepartementet)

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 3 (2020-03-13)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad händer om förskolor/skolor stängs?
Just nu pågår diskussioner om det är ett alternativ för Sverige att följa våra grannländers agerande, och stänga förskolor och skolor. Än så länge är inget sådant beslut taget, dock har enskilda skolor ett stort mandat att själva besluta om en sådan åtgärd.

På Vivida, och för många verksamheter i samhället, skulle ett sådant beslut få mycket stora konsekvenser. Vi, samtliga anställda, anhöriga och kunder, behöver därför förbereda oss för hur vi ska hantera en sådan stängning och samtidigt säkerställa att våra kunder får den omvårdnad som är absolut nödvändig.

Hur ska vi förbereda oss?
Vi på kontoret arbetar nu med att se över samtliga arbetsplatsers bemanningssituation genom att göra en bedömning av hur smittkänsliga våra kunder är, hur stor risken för smitta är, vilket socialt skyddsnät våra kunder har etc. Vi ser även över arbetsplatsrutiner och rutiner för ambulerande personal som får bemanna på olika arbetsplatser vid behov. Mer information kommer att ges vid behov.

En sådan här situation ställer vissa extraordinära krav på oss som verksamhet och eventuellt kommer det krävas vissa extraordinära lösningar. Ni gör ett jätteviktigt jobb, och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer kunna hantera de situationer som uppstår. Eftersom läget än så länge är osäkert vill vi på alla sätt vi kan, vara förberedda för att säkerställa våra kunders assistansbehov.

Vi uppmanar också att samtliga medarbetare, anhöriga och kunder tar ansvar för:
• Fundera över hur du kan lösa en alternativ barnomsorg utifall att förskolor/skolor stänger. Finns det släktingar eller grannar som kan hjälpa till eller kan flera familjer gå ihop och hjälpas åt? Är det möjligt att barnen kan följa med till arbetet? Försök att hitta lösningar på olika sätt.
• Du som är anhörig – förbered dig på att det periodvis kan bli aktuellt att du får ta ett extra stort ansvar för din anhöriga som har assistans.
• Var fortsatt mycket noggrann med din handhygien, nys/hosta i armvecket och undvik att röra ditt ansikte och ögon.
• Undvik att hälsa genom handhälsningar, kramar etc.
• Undvik kontakt med sjuka personer.
• Undvik om möjligt onödiga resor, även privata sådana.
• Undvik om möjligt stora sociala evenemang.
• Stanna hemma från jobbet om du har tydliga luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida.
• Undvik kontakt med de som är extra utsatta, d v s äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar.
• Är du frisk – gå till jobbet som vanligt och håll dig uppdaterad om läget via seriösa källor som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och 1177.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 2 (2020-03-11)

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad är nytt kring smittspridningen?
Många undrar över hur stor risken är just nu för att smittan sprids i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög.

Hur ska jag som enskild agera?
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Hur ska man tänka kring resor?
Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen, https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/.

I övrigt gäller att man om möjligt, bör undvika ej ”nödvändiga” resor. Dock kan inte vi som arbetsgivare förbjuda en medarbetare eller kund att resa, däremot följer vi UD:s och Folkhälsomyndigheternas avrådan och rekommendationer om resande. Om man väljer att resa till ett riskområde ska man vara medveten om att man kan bli tvingad att vara hemma utan lön vid hemkomst. Vilka områden i världen som klassas som riskområden uppdateras kontinuerligt och det är du som medarbetare eller kund som måste hålla dig uppdaterad om vilka områden som klassas som riskområden. Om du planerar en resa ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad om riskområden via UD:s hemsida och du ska även kontakta oss på Vivida så att vi får information om din resa och kan agera utifrån vårt arbetsmiljöansvar.

Kan jag besöka ett större evenemang?
Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Det pågår en dialog angående större evenemang, men generellt gäller att varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar.

Hur hanterar jag min oro?
Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av de som smittats också blivit friska. Många har dessutom endast haft milda symtom eller inga alls. Det är äldre personer och personer med en bakomliggande sjukdom som löper större risk att bli allvarligt sjuka, som vid tidigare virusutbrott i samhället.

Vi människor reagerar och hanterar oro på olika sätt, det viktiga är att oron inte blir så stor så att den skapar problem på andra sätt i ditt liv. Oro i sig leder inte till att problemen försvinner, snarare finns en risk att det leder till att man fattar ogenomtänkta beslut eller tar till sig fel typ av information från oseriösa källor.

Vi har erfarenhet av tidigare virusutbrott (svininfluensan, SARS m fl) och vet att det finns några saker man kan göra för att försöka minska sin oro:

• Håll dig uppdaterad på seriös fakta från våra ansvariga myndigheter
• Var noggrann med din handhygien
• Hosta eller nys i armvecket
• Undvik att röra ditt ansikte eller ögon
• Undvik nära kontakt med sjuka personer
• Stanna hemma om du känner av luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida och vården (1177) i det läget
• Undvik ”onödiga” resor och större sociala evenemang
• Kontakta oss på Vivida om du har funderingar som rör ditt arbete

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD

Att förhålla sig till sin oro (2020-03-05)

Som vid alla nya typer av virus kan det vara svårt att få svar på de frågor man har, och ens oro kan därför vara stor. Kunskapen om viruset utvecklas dock hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att vid alla större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera seriösa källor, se exempel här:

• Folkhälsomyndighetens hemsida (allmän information om Coronavirussjukdom)
• Vårdguiden www.1177.se (information om vård och provtagning)
• Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om sjukdomen.
• UD www.regeringen.se (information om resor)
• Försäkringskassan (gällande ersättning vid smitta eller sjukdom)
• Hör också av dig till oss om du har frågor eller funderingar som rör ditt arbete.

Hur sjuk kan man bli?
De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Vissa får inga symtom. Det finns indikationer på att äldre personer med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Trots det är det bara en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Dödligheten är låg, ca 3%, en siffra som troligen kommer att sjunka på grund av en trolig underrapportering.

Vilket ansvar har Vivida som arbetsgivare?
Som arbetsgivare har vi ansvar för att våra medarbetare har en säker och trygg arbetsmiljö. Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen och håller oss uppdaterade via relevanta myndigheter och medier om hur vi ska agera.

I det fall det finns en risk för smitta på någon av våra arbetsplatser kommer vi att göra en bedömning av riskerna samt sätta upp lämpliga åtgärder. Dessa kan skilja från arbetsplats till arbetsplats och vara beroende på situation. I det fall det finns en bekräftad smitta kommer smittskyddsläkare och andra relevanta myndigheter att kopplas in.

Vilket ansvar har du som medarbetare?
Har du inte varit på resa i ett land där många har blivit smittade av coronaviruset eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronavirussjukdom? Då är det inte sannolikt att du fått coronavirussjukdom.

Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus inom eller utom Sverige:
Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus, inom eller utom Sverige, måste du berätta det för oss på Vivida så att vi kan göra en riskbedömning för din arbetsplats. Detta gäller även i de fall du själv känner dig helt frisk. Enligt 2 kap smittskyddslagen har var och en ett ansvar att agera för att undvika smittspridning (se nedan ”Så undviker du att smittor sprids”). Om vi i riskbedömningen kommer fram till att du inte ska gå till arbetet hos kunden, kommer du erhålla din lön. Om du konstateras vara smittad erhåller du smittbärarpenning via Försäkringskassan. Om du är orolig för smitta får du inte själv besluta om att inte gå till arbetet (det räknas som ogiltig frånvaro), utan det kan bara vi som arbetsgivare göra.

Om du har symtom:
Om du nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer (inom eller utom Sverige) och visar symtom med hosta och feber ska du av smittskyddsskäl stanna hemma och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 samt Vivida. Detsamma gäller om du befinner dig på jobbet och symtom uppstår. När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du är konstaterad smittad:
Om du har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till din arbetsplats och oss som arbetsgivare om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd. I denna situation har du rätt till smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa.

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD (Utrikesdepartementet)
• Almega
• Previa
• Vårdguiden 1177
• Försäkringskassan
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)