Information från Vivida om Coronaviruset

Vivida Assistans vill informera våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset
och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Vi kommer löpande skicka uppdateringar och komplettera med ny information efterhand som situationen förändras.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 12 (2020-10-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I ett tidigt skede under pandemin var det tillåtet att återanvända engångsvisir eftersom att det rådde brist på skyddsutrustning. Nu när produktionen av skyddsutrustning kommit ikapp så är det förbud mot att återanvända engångsvisiren. Ett engångsvisir kan användas vid ett arbetspass och ska bara användas om kund har symptom eller har konstaterats med Covid-19.

Ni som redan använt era engångsvisir behöver kontakta Vivida för att få nya visir utskickade. Släng dock ej de gamla visiren förrän ni mottagit de nya visiren. Fortfarande är det viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!

 • Följ basala hygienrutiner.
 • Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 11 (2020-09-14)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när hösten är i antågande så ser Folkhälsomyndigheten en risk i att det blir en andra smittvåg samtidigt som vi närmar oss perioden för när säsongsinfluensa brukar spridas. Vi vill påminna om att följa de riktlinjer som tidigare är satta. Det är viktigt att vi håller i och håller ut. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill även påminna om den länk till instruktionsvideor som vi skickade ut i början av sommaren. Där kan ni ta del av hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
• Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.
Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.
Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Möten under hösten
Personalmöten kommer under hösten att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden


Munskydd vid vårdnära moment vid misstänkt eller konstaterad Covid-19

Den 25/6 gick Folkhälsomyndigheten ut med ny rekommendation gällande munskydd inom vård och omsorg. Det ska användas ihop med visir i nära kontakt om någon är smittad eller misstänks vara smittad med Covid-19.

Ni kommer att få ett paket med munskydd skickat till er som ska användas ihop med visir som ni tidigare ska ha fått. Det ska användas om er kund skulle få symptom och ni misstänker att det är Covid-19 eller om er kund skulle bli konstaterad med Covid-19. Kontakta alltid Vivida om kund får symptom.

Det är viktigt att ni inte använder detta innan ni hamnar i en sådan situation.

Det är även viktigt att om ni skulle behöva använda det ser till så ni använder det på rätt sätt och ihop med resterande skyddsutrustning såsom visir, förkläde och handskar. Kolla på de instruktionsfilmer som vi länkade till i vårt senaste utskick i Tidvis.

Hör av er till kontoret eller er närmsta assistanschef om ni har frågor!

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 10 (2020-06-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan följde vi upp information gällande skyddsutrustning och vi vill nu meddela att vi skickat visir till alla våra kunder. Har ni ej mottagit visir så kontakta oss omgående så löser vi det.

Inför sommaren lättade Folkhälsomyndigheten på restriktioner gällande resor i Sverige. Från den 13 juni kan alla som är symptomfria resa i Sverige. Dock gäller det fortfarande vid resa att tänka på att hålla avstånd och att hålla sig till tidigare riktlinjer som är satta. Res med omtanke om varandra. Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill i detta meddelande skicka med en länk till instruktionsvideor för hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

  På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.


Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 9 (2020-05-15)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information gällande skyddsutrustning och vi vill nu följa upp detta och även uppdatera er angående vad som behöver finnas på er arbetsplats. Vi vill även i detta påminna om att vi behöver hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Bas för personlig skyddsutrustning som ska finnas på varje arbetsplats och användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Källor:
Folkhälsomyndigheten


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 8 (2020-04-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information till ansvarig i varje grupp men vill nu även skicka ut det till samtliga, för att vi ska kunna hjälpas åt i dessa tider och för att det är viktigt att alla får ta del av det vi arbetar med. Se informationen nedan:

"Vi arbetar just nu med många förebyggande åtgärder med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Som en del i det arbetet ser vi över skyddsutrustning som kan komma behövas på arbetsplatser framöver.

Vi önskar att ni i grupperna börjar se över att införskaffa skyddsutrustning som räcker för ett par veckor framåt, särskilt om kunden ni arbetar hos ingår i en riskgrupp. Det bästa är om ni själva har möjlighet att beställa det som ni behöver i gruppen så att det skickas direkt hem till kunden.

Förslag på en bas för skyddsutrustning kan vara:

 • Plastförkläden
 • Engångshandskar
 • Munskydd
 • Skyddsglasögon eller visir (alternativ vid brist; sportglasögon/arbetsglasögon)
 • Ytdesinfektion och handdesinfektion

Vi vill även tipsa om hur man kan göra sina egna visir som de börjat göra på olika sjukhus. Se länk: https://www.vardfokus.se/globalassets/produktionsprocess­ engangsvisir-uppdaterad. pdf

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på så kontakta Vivida så får vi hjälpas åt.

Möten under maj månad

Vid vår förra information meddelade vi att personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Vi förlänger nu det med att även gälla under maj månad. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller lpad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Råd till allmänheten från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i.

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom.Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Ha god hygien
  Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik besök hos äldre och sjuka
  Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på sjukhus. Är du sjuk - avstå helt.
 • Jobba hemifrån - om möjligt
  Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken och på arbetsplatserna.
 • Plugga på distans
  Du som går på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, högskola eller universitet rekommenderas att studera hemifrån och få undervisning på distans.
 • Begränsa sociala kontakter - om du är över 70 år eller annan riskgrupp
  Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor.
 • Res inte utomlands
  Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronaviruset.
 • Res inte inrikes - om det inte är nödvändigt
  Fundera på om din planerade resa till exempelvis storstäderna eller fjällen är nödvändig. Om inte - avstå. Den som är sjuk ska inte resa alls.
 • Träna gärna - men gör det säkert
  Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. Håll avstånd. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. Dela inte vattenflaska.
 • Håll avstånd
  Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken. Håll avstånd till andra i badhus och på gym.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 7 (2020-04-02)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19
Här kommer lite tips på hur ni på Er arbetsplats kan minska smittspridning ytterligare förutom det vi skrivit i vår tidigare information:

• Gör gärna byten av pass utomhus.
• Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
• Desinficera områden som ofta berörs av händer.
• Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
• Ha en liten handdesinfektion i fickan.
• Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).

Om kund blir sjuk så kontakta i första hand sjukvården för att få vägledning och rådfråga om eventuell skyddsutrustning behövs. Meddela sedan Vivida så kollar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Möten under april månad
Personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Nya allmänna råd
Folkhälsomyndigheten gick igår ut med nya allmänna råd. Dessa hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset (del 6)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Allmänt

Vivida arbetar nu kontinuerligt med att säkra att våra kunder får sitt assistansbehov tillgodosett. Hittills har läget varit relativt stabilt ute på våra arbetsplatser och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla er medarbetare som i rådande situation behåller lugnet, ställer upp och tar extrapass samt förstås tar ansvar för att följa det våra myndigheter rekommenderar för att minska smittspridningen. Vi förstår att en del känner oro för om läget förvärras och vi fokuserar vårt arbete på att se till så att assistansen ska fungera utifrån olika scenarion som kan uppstå. Våra arbetsplatser och kunders behov ser olika ut och därför ser vi också över olika lösningar för enskilda arbetsplatser.

Vår uppmaning

• Fortsätt att höra av er till oss på kontoret om ni har frågor, funderingar eller är oroliga.
• Vi vill uppmana samtliga assistenter att anmäla sig till er respektive kommuns inventering av arbeten som är samhällsviktiga, vilket personlig assistent är. Hur man gör det kan variera från kommun till kommun, men alla Sveriges kommuner har fått i uppdrag av staten att göra en sådan inventering i fall skolor behöver stängas ner.
• Fortsätt att följa samhällsutvecklingen via seriösa källor, se nedan.
• Följ våra myndigheters rekommendationer om hur vi alla kan ta ansvar för att minska risken för smittspridning, samtidigt som vi måste låta livet fortsätta så normalt som möjligt.
• Undvik isolering om det inte finns nödvändiga skäl till det, gör om möjligt sådant som du mår bra av och försök att inte fastna i oro.

Myndigheternas beslut och rekommendationer den senaste veckan

• Fortsatt rekommendation att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet ska bedriva distansutbildning. Grundskolor och förskolor ska fortsatt vara öppna, konsekvenserna av en stängning bedöms bli för negativa. Detta kan dock, som sagts tidigare, hastigt ändras och regeringen fortsätter att förbereda för ett sådant läge. Vividas medarbetare ska därför även fortsatt förbereda sig genom att se över alternativa lösningar till barnomsorg. Dessutom ska anhöriga till Vividas kunder förbereda sig på att eventuellt under en period behöva ta ett större ansvar för sin anhörigas assistans.
• Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter om möjligt och inte träffa sjuka personer. Undvik situationer där det kan vara folksamlingar, som till exempel i mataffärer, inom kollektivtrafiken, på gym etc.
• Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa.
• Alla människor uppmanas att tänka över om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma enligt en ny föreskrift.
• Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Håll avstånd, tänk på hygien, dela inte vattenflaskor, träna inte om du är sjuk etc. Är man över 70 år ska man inte delta alls i träningsaktiviteter inomhus.
• Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer, detta träder i kraft från och med söndag (29/3).

Så undviker du att smittor sprids

• Följ råden ovan.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll om möjligt ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se


Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 5 (2020-03-17)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Med anledning av Regeringens senaste pressträff gällande skolfrågan
”Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon.
- Det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.
Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för negativa.
Utbildningsminister Anna Ekstrand säger att regeringen förbereder för ett läge där man kanske måste stänga grundskolor och förskolor.
Väsentligt är då att lösa barnomsorgen för de människor som har samhällsviktiga arbeten. En ny lag "blixtbereds" för att göra det möjligt.”

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• SVT, Regeringens pressträff

 

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 4 (2020-03-16)

Med anledning av UD´s avrådan gällande icke nödvändiga resor till alla länder kommer här en påminnelse av tidigare information om vad som gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till. UD´s avrådan gällande alla länder gäller 14 mars-14 april. Sedan kommer en ny bedömning göras.

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. 

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa. 

Så undviker du att smittor sprids:
•    Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
•    Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
•    Hosta eller nys i armvecket.
•    Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
•    Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag varit sjuk?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vividas kommande aktiviteter

Med anledning av coronaviruset så kommer våra närmsta kommande aktiviteter att ställas in. Det gäller i dagsläget AW i Trosa onsdagen den 18 mars och AW i Örebro onsdagen den 25 mars. Vi kommer framöver se över våra aktiviteter vecka för vecka och meddelar om vi kommer behöva ställa in flera aktiviteter.

Källor:
•    Folkhälsomyndigheten
•    UD (Utrikesdepartementet)

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 3 (2020-03-13)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad händer om förskolor/skolor stängs?
Just nu pågår diskussioner om det är ett alternativ för Sverige att följa våra grannländers agerande, och stänga förskolor och skolor. Än så länge är inget sådant beslut taget, dock har enskilda skolor ett stort mandat att själva besluta om en sådan åtgärd.

På Vivida, och för många verksamheter i samhället, skulle ett sådant beslut få mycket stora konsekvenser. Vi, samtliga anställda, anhöriga och kunder, behöver därför förbereda oss för hur vi ska hantera en sådan stängning och samtidigt säkerställa att våra kunder får den omvårdnad som är absolut nödvändig.

Hur ska vi förbereda oss?
Vi på kontoret arbetar nu med att se över samtliga arbetsplatsers bemanningssituation genom att göra en bedömning av hur smittkänsliga våra kunder är, hur stor risken för smitta är, vilket socialt skyddsnät våra kunder har etc. Vi ser även över arbetsplatsrutiner och rutiner för ambulerande personal som får bemanna på olika arbetsplatser vid behov. Mer information kommer att ges vid behov.

En sådan här situation ställer vissa extraordinära krav på oss som verksamhet och eventuellt kommer det krävas vissa extraordinära lösningar. Ni gör ett jätteviktigt jobb, och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer kunna hantera de situationer som uppstår. Eftersom läget än så länge är osäkert vill vi på alla sätt vi kan, vara förberedda för att säkerställa våra kunders assistansbehov.

Vi uppmanar också att samtliga medarbetare, anhöriga och kunder tar ansvar för:
• Fundera över hur du kan lösa en alternativ barnomsorg utifall att förskolor/skolor stänger. Finns det släktingar eller grannar som kan hjälpa till eller kan flera familjer gå ihop och hjälpas åt? Är det möjligt att barnen kan följa med till arbetet? Försök att hitta lösningar på olika sätt.
• Du som är anhörig – förbered dig på att det periodvis kan bli aktuellt att du får ta ett extra stort ansvar för din anhöriga som har assistans.
• Var fortsatt mycket noggrann med din handhygien, nys/hosta i armvecket och undvik att röra ditt ansikte och ögon.
• Undvik att hälsa genom handhälsningar, kramar etc.
• Undvik kontakt med sjuka personer.
• Undvik om möjligt onödiga resor, även privata sådana.
• Undvik om möjligt stora sociala evenemang.
• Stanna hemma från jobbet om du har tydliga luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida.
• Undvik kontakt med de som är extra utsatta, d v s äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar.
• Är du frisk – gå till jobbet som vanligt och håll dig uppdaterad om läget via seriösa källor som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och 1177.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 2 (2020-03-11)

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad är nytt kring smittspridningen?
Många undrar över hur stor risken är just nu för att smittan sprids i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög.

Hur ska jag som enskild agera?
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Hur ska man tänka kring resor?
Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen, https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/.

I övrigt gäller att man om möjligt, bör undvika ej ”nödvändiga” resor. Dock kan inte vi som arbetsgivare förbjuda en medarbetare eller kund att resa, däremot följer vi UD:s och Folkhälsomyndigheternas avrådan och rekommendationer om resande. Om man väljer att resa till ett riskområde ska man vara medveten om att man kan bli tvingad att vara hemma utan lön vid hemkomst. Vilka områden i världen som klassas som riskområden uppdateras kontinuerligt och det är du som medarbetare eller kund som måste hålla dig uppdaterad om vilka områden som klassas som riskområden. Om du planerar en resa ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad om riskområden via UD:s hemsida och du ska även kontakta oss på Vivida så att vi får information om din resa och kan agera utifrån vårt arbetsmiljöansvar.

Kan jag besöka ett större evenemang?
Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Det pågår en dialog angående större evenemang, men generellt gäller att varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar.

Hur hanterar jag min oro?
Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av de som smittats också blivit friska. Många har dessutom endast haft milda symtom eller inga alls. Det är äldre personer och personer med en bakomliggande sjukdom som löper större risk att bli allvarligt sjuka, som vid tidigare virusutbrott i samhället.

Vi människor reagerar och hanterar oro på olika sätt, det viktiga är att oron inte blir så stor så att den skapar problem på andra sätt i ditt liv. Oro i sig leder inte till att problemen försvinner, snarare finns en risk att det leder till att man fattar ogenomtänkta beslut eller tar till sig fel typ av information från oseriösa källor.

Vi har erfarenhet av tidigare virusutbrott (svininfluensan, SARS m fl) och vet att det finns några saker man kan göra för att försöka minska sin oro:

• Håll dig uppdaterad på seriös fakta från våra ansvariga myndigheter
• Var noggrann med din handhygien
• Hosta eller nys i armvecket
• Undvik att röra ditt ansikte eller ögon
• Undvik nära kontakt med sjuka personer
• Stanna hemma om du känner av luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida och vården (1177) i det läget
• Undvik ”onödiga” resor och större sociala evenemang
• Kontakta oss på Vivida om du har funderingar som rör ditt arbete

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD

Att förhålla sig till sin oro (2020-03-05)

Som vid alla nya typer av virus kan det vara svårt att få svar på de frågor man har, och ens oro kan därför vara stor. Kunskapen om viruset utvecklas dock hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att vid alla större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera seriösa källor, se exempel här:

• Folkhälsomyndighetens hemsida (allmän information om Coronavirussjukdom)
• Vårdguiden www.1177.se (information om vård och provtagning)
• Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om sjukdomen.
• UD www.regeringen.se (information om resor)
• Försäkringskassan (gällande ersättning vid smitta eller sjukdom)
• Hör också av dig till oss om du har frågor eller funderingar som rör ditt arbete.

Hur sjuk kan man bli?
De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Vissa får inga symtom. Det finns indikationer på att äldre personer med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Trots det är det bara en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Dödligheten är låg, ca 3%, en siffra som troligen kommer att sjunka på grund av en trolig underrapportering.

Vilket ansvar har Vivida som arbetsgivare?
Som arbetsgivare har vi ansvar för att våra medarbetare har en säker och trygg arbetsmiljö. Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen och håller oss uppdaterade via relevanta myndigheter och medier om hur vi ska agera.

I det fall det finns en risk för smitta på någon av våra arbetsplatser kommer vi att göra en bedömning av riskerna samt sätta upp lämpliga åtgärder. Dessa kan skilja från arbetsplats till arbetsplats och vara beroende på situation. I det fall det finns en bekräftad smitta kommer smittskyddsläkare och andra relevanta myndigheter att kopplas in.

Vilket ansvar har du som medarbetare?
Har du inte varit på resa i ett land där många har blivit smittade av coronaviruset eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronavirussjukdom? Då är det inte sannolikt att du fått coronavirussjukdom.

Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus inom eller utom Sverige:
Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus, inom eller utom Sverige, måste du berätta det för oss på Vivida så att vi kan göra en riskbedömning för din arbetsplats. Detta gäller även i de fall du själv känner dig helt frisk. Enligt 2 kap smittskyddslagen har var och en ett ansvar att agera för att undvika smittspridning (se nedan ”Så undviker du att smittor sprids”). Om vi i riskbedömningen kommer fram till att du inte ska gå till arbetet hos kunden, kommer du erhålla din lön. Om du konstateras vara smittad erhåller du smittbärarpenning via Försäkringskassan. Om du är orolig för smitta får du inte själv besluta om att inte gå till arbetet (det räknas som ogiltig frånvaro), utan det kan bara vi som arbetsgivare göra.

Om du har symtom:
Om du nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer (inom eller utom Sverige) och visar symtom med hosta och feber ska du av smittskyddsskäl stanna hemma och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 samt Vivida. Detsamma gäller om du befinner dig på jobbet och symtom uppstår. När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du är konstaterad smittad:
Om du har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till din arbetsplats och oss som arbetsgivare om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd. I denna situation har du rätt till smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa.

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD (Utrikesdepartementet)
• Almega
• Previa
• Vårdguiden 1177
• Försäkringskassan
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Information från Vivida om Coronaviruset

Vivida Assistans vill informera våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Vi kommer löpande skicka uppdateringar och komplettera med ny information efterhand som situationen förändras.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 12 (2020-10-12)

Ni som läser det här, för gärna den här informationen vidare till kunder och anhöriga. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

I ett tidigt skede under pandemin var det tillåtet att återanvända engångsvisir eftersom att det rådde brist på skyddsutrustning. Nu när produktionen av skyddsutrustning kommit ikapp så är det förbud mot att återanvända engångsvisiren. Ett engångsvisir kan användas vid ett arbetspass och ska bara användas om kund har symptom eller har konstaterats med Covid-19.

Ni som redan använt era engångsvisir behöver kontakta Vivida för att få nya visir utskickade. Släng dock ej de gamla visiren förrän ni mottagit de nya visiren. Fortfarande är det viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!

 • Följ basala hygienrutiner.
 • Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
 • Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 11 (2020-09-14)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Nu när hösten är i antågande så ser Folkhälsomyndigheten en risk i att det blir en andra smittvåg samtidigt som vi närmar oss perioden för när säsongsinfluensa brukar spridas. Vi vill påminna om att följa de riktlinjer som tidigare är satta. Det är viktigt att vi håller i och håller ut. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill även påminna om den länk till instruktionsvideor som vi skickade ut i början av sommaren. Där kan ni ta del av hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.
• Stanna hemma om du är sjuk och testa dig för Covid-19 om du har symptom som tyder på Covid-19.
Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.
Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Möten under hösten
Personalmöten kommer under hösten att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden

Munskydd vid vårdnära moment vid misstänkt eller konstaterad Covid-19

Den 25/6 gick Folkhälsomyndigheten ut med ny rekommendation gällande munskydd inom vård och omsorg. Det ska användas ihop med visir i nära kontakt om någon är smittad eller misstänks vara smittad med Covid-19.

Ni kommer att få ett paket med munskydd skickat till er som ska användas ihop med visir som ni tidigare ska ha fått. Det ska användas om er kund skulle få symptom och ni misstänker att det är Covid-19 eller om er kund skulle bli konstaterad med Covid-19. Kontakta alltid Vivida om kund får symptom.

Det är viktigt att ni inte använder detta innan ni hamnar i en sådan situation.

Det är även viktigt att om ni skulle behöva använda det ser till så ni använder det på rätt sätt och ihop med resterande skyddsutrustning såsom visir, förkläde och handskar. Kolla på de instruktionsfilmer som vi länkade till i vårt senaste utskick i Tidvis.

Hör av er till kontoret eller er närmsta assistanschef om ni har frågor!

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 10 (2020-06-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan följde vi upp information gällande skyddsutrustning och vi vill nu meddela att vi skickat visir till alla våra kunder. Har ni ej mottagit visir så kontakta oss omgående så löser vi det.

Inför sommaren lättade Folkhälsomyndigheten på restriktioner gällande resor i Sverige. Från den 13 juni kan alla som är symptomfria resa i Sverige. Dock gäller det fortfarande vid resa att tänka på att hålla avstånd och att hålla sig till tidigare riktlinjer som är satta. Res med omtanke om varandra. Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Vi vill i detta meddelande skicka med en länk till instruktionsvideor för hur ni tar av och på skyddsutrustning om ni skulle behöva det på er arbetsplats. Detta görs som ett förtydligande utöver den information som ges när det finns misstanke om eller konstaterad Covid-19. Vi rekommenderar alla att kolla på dessa.

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/skyddsutrustning/film/

Personlig skyddsutrustning ska användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19. En bas för personlig skyddsutrustning inkluderar:

 • Heltäckande visir
 • Engångshandskar
 • Engångsplastförkläde utan ärm
 • Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

  På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.


Källor:
Folkhälsomyndigheten
Vårdgivarguiden

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 9 (2020-05-15)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information gällande skyddsutrustning och vi vill nu följa upp detta och även uppdatera er angående vad som behöver finnas på er arbetsplats. Vi vill även i detta påminna om att vi behöver hålla i och hålla ut vad gäller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Bas för personlig skyddsutrustning som ska finnas på varje arbetsplats och användas vid misstanke om eller konstaterad Covid-19:

• Heltäckande visir
• Engångshandskar
• Engångsplastförkläde utan ärm
• Munskydd. Används om det finns risk för stänk under visir.

På arbetsplatsen ska det även finnas ytdesinfektion och handdesinfektion.

Kom ihåg!
• Följ basala hygienrutiner.
• Använd pappershanddukar eller olika handdukar på arbetsplatsen.

Vi kan tipsa om hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på, kontakta Vivida så kan vi guida till leverantör alternativt hjälpa er att få tag på det som saknas.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att ni kontaktar Vivida omgående vid första tecken på symptom hos kund.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 8 (2020-04-24)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

För några veckor sedan gick vi ut med information till ansvarig i varje grupp men vill nu även skicka ut det till samtliga, för att vi ska kunna hjälpas åt i dessa tider och för att det är viktigt att alla får ta del av det vi arbetar med. Se informationen nedan:

"Vi arbetar just nu med många förebyggande åtgärder med anledning av Coronaviruset (Covid-19). Som en del i det arbetet ser vi över skyddsutrustning som kan komma behövas på arbetsplatser framöver.

Vi önskar att ni i grupperna börjar se över att införskaffa skyddsutrustning som räcker för ett par veckor framåt, särskilt om kunden ni arbetar hos ingår i en riskgrupp. Det bästa är om ni själva har möjlighet att beställa det som ni behöver i gruppen så att det skickas direkt hem till kunden.

Förslag på en bas för skyddsutrustning kan vara:

 • Plastförkläden
 • Engångshandskar
 • Munskydd
 • Skyddsglasögon eller visir (alternativ vid brist; sportglasögon/arbetsglasögon)
 • Ytdesinfektion och handdesinfektion

Vi vill även tipsa om hur man kan göra sina egna visir som de börjat göra på olika sjukhus. Se länk: https://www.vardfokus.se/globalassets/produktionsprocess­ engangsvisir-uppdaterad. pdf

Vi kan tipsa om www.hygienshoppen.se där mycket (men inte allt) går att beställa. Om vissa saker känns svåra att få tag på så kontakta Vivida så får vi hjälpas åt.

Möten under maj månad

Vid vår förra information meddelade vi att personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Vi förlänger nu det med att även gälla under maj månad. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller lpad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Råd till allmänheten från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i.

 • Stanna hemma när du är sjuk
  Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom.Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Ha god hygien
  Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik besök hos äldre och sjuka
  Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på sjukhus. Är du sjuk - avstå helt.
 • Jobba hemifrån - om möjligt
  Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken och på arbetsplatserna.
 • Plugga på distans
  Du som går på gymnasiet, kommunal vuxenutbildning, högskola eller universitet rekommenderas att studera hemifrån och få undervisning på distans.
 • Begränsa sociala kontakter - om du är över 70 år eller annan riskgrupp
  Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor.
 • Res inte utomlands
  Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronaviruset.
 • Res inte inrikes - om det inte är nödvändigt
  Fundera på om din planerade resa till exempelvis storstäderna eller fjällen är nödvändig. Om inte - avstå. Den som är sjuk ska inte resa alls.
 • Träna gärna - men gör det säkert
  Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. Håll avstånd. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. Dela inte vattenflaska.
 • Håll avstånd
  Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken. Håll avstånd till andra i badhus och på gym.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset del 7 (2020-04-02)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Tips till arbetsplatser med anledning av Covid-19
Här kommer lite tips på hur ni på Er arbetsplats kan minska smittspridning ytterligare förutom det vi skrivit i vår tidigare information:

• Gör gärna byten av pass utomhus.
• Tvätta händerna vid start av varje arbetspass och när ni går hem.
• Desinficera områden som ofta berörs av händer.
• Använd pappershanddukar om möjligt och annars olika handdukar på arbetsplatsen.
• Ha en liten handdesinfektion i fickan.
• Använd nytvättade kläder till arbetet (bör tvättas i 60 grader).

Om kund blir sjuk så kontakta i första hand sjukvården för att få vägledning och rådfråga om eventuell skyddsutrustning behövs. Meddela sedan Vivida så kollar vi tillsammans på hur vi går vidare.

Möten under april månad
Personalmöten kommer under april månad att, i första hand, hållas online. Detta kan kommas att förlängas utifrån rådande situation. Ni behöver ladda hem Microsoft Teams på er telefon, dator eller Ipad för att kunna delta. Appen är gratis. Ni kommer att få mer information om när möten sker online av den assistanschef som är ansvarig i er grupp.

Nya allmänna råd
Folkhälsomyndigheten gick igår ut med nya allmänna råd. Dessa hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
Folkhälsomyndigheten

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset (del 6)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Allmänt

Vivida arbetar nu kontinuerligt med att säkra att våra kunder får sitt assistansbehov tillgodosett. Hittills har läget varit relativt stabilt ute på våra arbetsplatser och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till alla er medarbetare som i rådande situation behåller lugnet, ställer upp och tar extrapass samt förstås tar ansvar för att följa det våra myndigheter rekommenderar för att minska smittspridningen. Vi förstår att en del känner oro för om läget förvärras och vi fokuserar vårt arbete på att se till så att assistansen ska fungera utifrån olika scenarion som kan uppstå. Våra arbetsplatser och kunders behov ser olika ut och därför ser vi också över olika lösningar för enskilda arbetsplatser.

Vår uppmaning

• Fortsätt att höra av er till oss på kontoret om ni har frågor, funderingar eller är oroliga.
• Vi vill uppmana samtliga assistenter att anmäla sig till er respektive kommuns inventering av arbeten som är samhällsviktiga, vilket personlig assistent är. Hur man gör det kan variera från kommun till kommun, men alla Sveriges kommuner har fått i uppdrag av staten att göra en sådan inventering i fall skolor behöver stängas ner.
• Fortsätt att följa samhällsutvecklingen via seriösa källor, se nedan.
• Följ våra myndigheters rekommendationer om hur vi alla kan ta ansvar för att minska risken för smittspridning, samtidigt som vi måste låta livet fortsätta så normalt som möjligt.
• Undvik isolering om det inte finns nödvändiga skäl till det, gör om möjligt sådant som du mår bra av och försök att inte fastna i oro.

Myndigheternas beslut och rekommendationer den senaste veckan

• Fortsatt rekommendation att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet ska bedriva distansutbildning. Grundskolor och förskolor ska fortsatt vara öppna, konsekvenserna av en stängning bedöms bli för negativa. Detta kan dock, som sagts tidigare, hastigt ändras och regeringen fortsätter att förbereda för ett sådant läge. Vividas medarbetare ska därför även fortsatt förbereda sig genom att se över alternativa lösningar till barnomsorg. Dessutom ska anhöriga till Vividas kunder förbereda sig på att eventuellt under en period behöva ta ett större ansvar för sin anhörigas assistans.
• Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter om möjligt och inte träffa sjuka personer. Undvik situationer där det kan vara folksamlingar, som till exempel i mataffärer, inom kollektivtrafiken, på gym etc.
• Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa.
• Alla människor uppmanas att tänka över om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
• Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger, caféer och barer får inte förekomma enligt en ny föreskrift.
• Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Håll avstånd, tänk på hygien, dela inte vattenflaskor, träna inte om du är sjuk etc. Är man över 70 år ska man inte delta alls i träningsaktiviteter inomhus.
• Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med över 50 personer, detta träder i kraft från och med söndag (29/3).

Så undviker du att smittor sprids

• Följ råden ovan.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll om möjligt ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 5 (2020-03-17)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Med anledning av Regeringens senaste pressträff gällande skolfrågan
”Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor och universitet att införa distansutbildning från och med i morgon.
- Det innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan hemma, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.

Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas. De negativa konsekvenserna bedöms bli för negativa.

Utbildningsminister Anna Ekstrand säger att regeringen förbereder för ett läge där man kanske måste stänga grundskolor och förskolor.

Väsentligt är då att lösa barnomsorgen för de människor som har samhällsviktiga arbeten. En ny lag "blixtbereds" för att göra det möjligt.”

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• SVT, Regeringens pressträff

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 4 (2020-03-16)

Med anledning av UD´s avrådan gällande icke nödvändiga resor till alla länder kommer här en påminnelse av tidigare information om vad som gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till. UD´s avrådan gällande alla länder gäller 14 mars-14 april. Sedan kommer en ny bedömning göras.

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen. 

Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis och på vår hemsida, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa. 

Så undviker du att smittor sprids:
•    Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
•    Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
•    Hosta eller nys i armvecket.
•    Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
•    Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Hur länge ska jag stanna hemma om jag varit sjuk?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vividas kommande aktiviteter

Med anledning av coronaviruset så kommer våra närmsta kommande aktiviteter att ställas in. Det gäller i dagsläget AW i Trosa onsdagen den 18 mars och AW i Örebro onsdagen den 25 mars. Vi kommer framöver se över våra aktiviteter vecka för vecka och meddelar om vi kommer behöva ställa in flera aktiviteter.

Källor:
•    Folkhälsomyndigheten
•    UD (Utrikesdepartementet)

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 3 (2020-03-13)

Ni som läser det här, se till att kunder och anhöriga får ta del av den här informationen.

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad händer om förskolor/skolor stängs?
Just nu pågår diskussioner om det är ett alternativ för Sverige att följa våra grannländers agerande, och stänga förskolor och skolor. Än så länge är inget sådant beslut taget, dock har enskilda skolor ett stort mandat att själva besluta om en sådan åtgärd.

På Vivida, och för många verksamheter i samhället, skulle ett sådant beslut få mycket stora konsekvenser. Vi, samtliga anställda, anhöriga och kunder, behöver därför förbereda oss för hur vi ska hantera en sådan stängning och samtidigt säkerställa att våra kunder får den omvårdnad som är absolut nödvändig.

Hur ska vi förbereda oss?
Vi på kontoret arbetar nu med att se över samtliga arbetsplatsers bemanningssituation genom att göra en bedömning av hur smittkänsliga våra kunder är, hur stor risken för smitta är, vilket socialt skyddsnät våra kunder har etc. Vi ser även över arbetsplatsrutiner och rutiner för ambulerande personal som får bemanna på olika arbetsplatser vid behov. Mer information kommer att ges vid behov.

En sådan här situation ställer vissa extraordinära krav på oss som verksamhet och eventuellt kommer det krävas vissa extraordinära lösningar. Ni gör ett jätteviktigt jobb, och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer kunna hantera de situationer som uppstår. Eftersom läget än så länge är osäkert vill vi på alla sätt vi kan, vara förberedda för att säkerställa våra kunders assistansbehov.

Vi uppmanar också att samtliga medarbetare, anhöriga och kunder tar ansvar för:
• Fundera över hur du kan lösa en alternativ barnomsorg utifall att förskolor/skolor stänger. Finns det släktingar eller grannar som kan hjälpa till eller kan flera familjer gå ihop och hjälpas åt? Är det möjligt att barnen kan följa med till arbetet? Försök att hitta lösningar på olika sätt.
• Du som är anhörig – förbered dig på att det periodvis kan bli aktuellt att du får ta ett extra stort ansvar för din anhöriga som har assistans.
• Var fortsatt mycket noggrann med din handhygien, nys/hosta i armvecket och undvik att röra ditt ansikte och ögon.
• Undvik att hälsa genom handhälsningar, kramar etc.
• Undvik kontakt med sjuka personer.
• Undvik om möjligt onödiga resor, även privata sådana.
• Undvik om möjligt stora sociala evenemang.
• Stanna hemma från jobbet om du har tydliga luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida.
• Undvik kontakt med de som är extra utsatta, d v s äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar.
• Är du frisk – gå till jobbet som vanligt och håll dig uppdaterad om läget via seriösa källor som Folkhälsomyndigheten, Regeringen och 1177.

Information till Vividas medarbetare och kunder angående Coronaviruset
del 2 (2020-03-11)

Här kommer uppdaterad information till våra kunder och medarbetare om hur vi arbetar kring Coronaviruset och vad som är viktigt för dig som medarbetare eller kund att tänka på. Fortfarande gäller den information som tidigare lagts ut här på Tidvis, om hur du som kund eller medarbetare ska agera kring viruset. På Vivida uppdaterar vi oss kontinuerligt om läget via information från Folkhälsomyndigheten, UD och andra relevanta källor.

Vad är nytt kring smittspridningen?
Många undrar över hur stor risken är just nu för att smittan sprids i Sverige. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken är mycket hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms nu också som mycket hög.

Hur ska jag som enskild agera?
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Hur ska man tänka kring resor?
Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen, https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/.

I övrigt gäller att man om möjligt, bör undvika ej ”nödvändiga” resor. Dock kan inte vi som arbetsgivare förbjuda en medarbetare eller kund att resa, däremot följer vi UD:s och Folkhälsomyndigheternas avrådan och rekommendationer om resande. Om man väljer att resa till ett riskområde ska man vara medveten om att man kan bli tvingad att vara hemma utan lön vid hemkomst. Vilka områden i världen som klassas som riskområden uppdateras kontinuerligt och det är du som medarbetare eller kund som måste hålla dig uppdaterad om vilka områden som klassas som riskområden. Om du planerar en resa ansvarar du själv för att hålla dig uppdaterad om riskområden via UD:s hemsida och du ska även kontakta oss på Vivida så att vi får information om din resa och kan agera utifrån vårt arbetsmiljöansvar.

Kan jag besöka ett större evenemang?
Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat. Det pågår en dialog angående större evenemang, men generellt gäller att varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar.

Hur hanterar jag min oro?
Det är viktigt att komma ihåg att majoriteten av de som smittats också blivit friska. Många har dessutom endast haft milda symtom eller inga alls. Det är äldre personer och personer med en bakomliggande sjukdom som löper större risk att bli allvarligt sjuka, som vid tidigare virusutbrott i samhället.

Vi människor reagerar och hanterar oro på olika sätt, det viktiga är att oron inte blir så stor så att den skapar problem på andra sätt i ditt liv. Oro i sig leder inte till att problemen försvinner, snarare finns en risk att det leder till att man fattar ogenomtänkta beslut eller tar till sig fel typ av information från oseriösa källor.

Vi har erfarenhet av tidigare virusutbrott (svininfluensan, SARS m fl) och vet att det finns några saker man kan göra för att försöka minska sin oro:

• Håll dig uppdaterad på seriös fakta från våra ansvariga myndigheter
• Var noggrann med din handhygien
• Hosta eller nys i armvecket
• Undvik att röra ditt ansikte eller ögon
• Undvik nära kontakt med sjuka personer
• Stanna hemma om du känner av luftvägssymtom, kontakta oss på Vivida och vården (1177) i det läget
• Undvik ”onödiga” resor och större sociala evenemang
• Kontakta oss på Vivida om du har funderingar som rör ditt arbete

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD

Att förhålla sig till sin oro (2020-03-05)

Som vid alla nya typer av virus kan det vara svårt att få svar på de frågor man har, och ens oro kan därför vara stor. Kunskapen om viruset utvecklas dock hela tiden. Det är viktigt att komma ihåg att vid alla större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha ett källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera seriösa källor, se exempel här:

• Folkhälsomyndighetens hemsida (allmän information om Coronavirussjukdom)
• Vårdguiden www.1177.se (information om vård och provtagning)
• Du kan också ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om sjukdomen.
• UD www.regeringen.se (information om resor)
• Försäkringskassan (gällande ersättning vid smitta eller sjukdom)
• Hör också av dig till oss om du har frågor eller funderingar som rör ditt arbete.

Hur sjuk kan man bli?
De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Vissa får inga symtom. Det finns indikationer på att äldre personer med hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de svåra fallen. Trots det är det bara en mycket liten andel av dessa grupper som drabbas av svår infektion. Dödligheten är låg, ca 3%, en siffra som troligen kommer att sjunka på grund av en trolig underrapportering.

Vilket ansvar har Vivida som arbetsgivare?
Som arbetsgivare har vi ansvar för att våra medarbetare har en säker och trygg arbetsmiljö. Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen och håller oss uppdaterade via relevanta myndigheter och medier om hur vi ska agera.

I det fall det finns en risk för smitta på någon av våra arbetsplatser kommer vi att göra en bedömning av riskerna samt sätta upp lämpliga åtgärder. Dessa kan skilja från arbetsplats till arbetsplats och vara beroende på situation. I det fall det finns en bekräftad smitta kommer smittskyddsläkare och andra relevanta myndigheter att kopplas in.

Vilket ansvar har du som medarbetare?
Har du inte varit på resa i ett land där många har blivit smittade av coronaviruset eller haft nära kontakt med någon som är sjuk i coronavirussjukdom? Då är det inte sannolikt att du fått coronavirussjukdom.

Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus inom eller utom Sverige:
Om du misstänker att du har exponerats för coronavirus, inom eller utom Sverige, måste du berätta det för oss på Vivida så att vi kan göra en riskbedömning för din arbetsplats. Detta gäller även i de fall du själv känner dig helt frisk. Enligt 2 kap smittskyddslagen har var och en ett ansvar att agera för att undvika smittspridning (se nedan ”Så undviker du att smittor sprids”). Om vi i riskbedömningen kommer fram till att du inte ska gå till arbetet hos kunden, kommer du erhålla din lön. Om du konstateras vara smittad erhåller du smittbärarpenning via Försäkringskassan. Om du är orolig för smitta får du inte själv besluta om att inte gå till arbetet (det räknas som ogiltig frånvaro), utan det kan bara vi som arbetsgivare göra.

Om du har symtom:
Om du nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer (inom eller utom Sverige) och visar symtom med hosta och feber ska du av smittskyddsskäl stanna hemma och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 samt Vivida. Detsamma gäller om du befinner dig på jobbet och symtom uppstår. När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du är konstaterad smittad:
Om du har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till din arbetsplats och oss som arbetsgivare om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd. I denna situation har du rätt till smittbärarpenning via Försäkringskassan.

Resor till länder med stor smittspridning eller risk för smitta:
Vad gäller om du vill åka på semester till ett land som UD avråder att resa till på grund av Coronavirussjukdom eller till ett område som vid tidpunkten för avresan är uppräknat som riskområde för Coronavirus enligt Folkhälsomyndigheten?

Den planerade semesterresan innebär att du medvetet tar en risk mot bakgrund av tillgänglig information från ansvariga myndigheter och att du därför efter hemkomst ska kontakta Vivida innan återgång till arbetsplatsen. Resan kan också innebära att du kan komma att stängas av från arbetet för en period motsvarande inkubationstiden för Coronavirussjukdom. Lön utgår inte i denna situation, p.g.a. att vi som arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot andra medarbetare på arbetsplatsen och ett ansvar för våra kunders hälsa.

Så undviker du att smittor sprids:
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
• Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Källor:
• Folkhälsomyndigheten
• UD (Utrikesdepartementet)
• Almega
• Previa
• Vårdguiden 1177
• Försäkringskassan
• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)