Juridisk hjälp

De lagar och regler som styr assistansen kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Därför tycker vi på Vivida att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vi erbjuder därför våra standard och premiumkunder juridisk hjälp i frågor som rör deras assistans. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder och kostar därför ingenting extra.

Vilken hjälp erbjuder vi?

Vivida erbjuder alla standard och premiumkunder juridisk rådgivning i olika grad genom vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna. Förvaltningsjuristerna har mångårig erfarenhet av att agera ombud i frågor om personlig assistans och kommer kostnadsfritt bistå Vividas premiumkunder vid alla frågor gällande deras assistans. Detta inkluderar bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden m.m. Som standardkund kommer Förvaltningsjuristerna bistå vid omprövningar samt med rådgivning i frågor som berör deras beslut.

Samarbetet med Förvaltningsjuristerna är ett led i det politiska kravet att separera de juridiska tjänsterna från assistansverksamheten. Den kunskap och erfarenhet Förvaltningsjuristerna arbetat upp genom åren kan nu användas för att hjälpa andra brukare och anordnare. Den hjälp som Vividas kunder vant sig vid att få förblir oförändrad, och kommer om något, att göras mer allsidig. Om du har frågor eller funderingar kring hur detta påverkar dig är du välkommen att höra av dig till din assistanschef eller direkt till Förvaltningsjuristerna.

Vad kan du få hjälp med?

 • Nysökningar
 • Omprövningar
 • Hembesök
 • Utökningar
 • Överklaganden
 • Domstolsprocesser

Ett eget juridiskt ombud

Du får ett eget ombud som finns vid din sida under hela den process som vanligtvis börjar med ansökan om assistans till beslut, antingen från Försäkringskassan eller kommunen, eller genom dom från domstol. Om du vill ordnar ombudet med myndighetskontakter och skriver de handlingar som krävs.

Vad kostar det?

Den juridiska hjälpen från Förvaltningsjuristerna bekostas av Vivida beroende på vilken nivå du valt och ingår i den service som vi erbjuder. Det innebär att den, för standard och premiumkunder, inte kostar dig någonting extra.

Frågor?

Välkommen att kontakta Förvaltningsjuristerna vid juridiska frågor.

Bli kund hos Vivida Assistans?

Har du frågor kring hur det går till att bli kund hos oss på Vivida? Då är du varmt välkommen att kontakta Petra Klinteryd på 019-555 43 04 eller petra.klinteryd@vivida.se

 

De lagar och regler som styr assistansen kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Därför tycker vi på Vivida att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vi erbjuder därför våra standard och premiumkunder juridisk hjälp i frågor som rör deras assistans. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder och kostar därför ingenting extra.

Vilken hjälp erbjuder vi?

Vivida erbjuder alla standard och premiumkunder juridisk rådgivning i olika grad genom vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna. Förvaltningsjuristerna har mångårig erfarenhet av att agera ombud i frågor om personlig assistans och kommer kostnadsfritt bistå Vividas premiumkunder vid alla frågor gällande deras assistans. Detta inkluderar bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden m.m. Som standardkund kommer Förvaltningsjuristerna bistå vid omprövningar samt med rådgivning i frågor som berör deras beslut.

Samarbetet med Förvaltningsjuristerna är ett led i det politiska kravet att separera de juridiska tjänsterna från assistansverksamheten. Den kunskap och erfarenhet Förvaltningsjuristerna arbetat upp genom åren kan nu användas för att hjälpa andra brukare och anordnare. Den hjälp som Vividas kunder vant sig vid att få förblir oförändrad, och kommer om något, att göras mer allsidig. Om du har frågor eller funderingar kring hur detta påverkar dig är du välkommen att höra av dig till din assistanschef eller direkt till Förvaltningsjuristerna.

Vad kan du få hjälp med?

 • Nysökningar
 • Omprövningar
 • Hembesök
 • Utökningar
 • Överklaganden
 • Domstolsprocesser

Ett eget juridiskt ombud

Du får ett eget ombud som finns vid din sida under hela den process som vanligtvis börjar med ansökan om assistans till beslut, antingen från Försäkringskassan eller kommunen, eller genom dom från domstol. Om du vill ordnar ombudet med myndighetskontakter och skriver de handlingar som krävs.

Vad kostar det?

Den juridiska hjälpen från Förvaltningsjuristerna bekostas av Vivida beroende på vilken nivå du valt och ingår i den service som vi erbjuder. Det innebär att den, för standard och premiumkunder, inte kostar dig någonting extra.

Frågor?

Välkommen att kontakta Förvaltningsjuristerna vid juridiska frågor.

Bli kund hos Vivida?

Har du frågor kring hur det går till att bli kund hos oss på Vivida? Då är du varmt välkommen att kontakta Petra Klinteryd på 019-555 43 04 eller petra.klinteryd@vivida.se