Rättsfallsbibliotek

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. För att du lättare ska hitta de rättsfall som du har nytta av har vi skrivit ett kort rättsfallsreferat till varje dom. På så sätt kan du snabbt få en sammanfattning av de viktigaste frågorna som rättsfallet berör. Efter varje rättsfallsreferat finner du en länk så att du med ett enkelt klick kan ladda ner en kopia på den oförkortade domen. Av hänsyn till att domarna innehåller känsliga personuppgifter har vi valt att ta bort namn och personnummer på den som har ansökt om assistans.

Vividas rättsfallsbibliotek hittar du här.

Rätten att få assistans regleras i LSS-lagen. Vilka krav uppställer lagen för att du ska beviljas assistans? Läs mer här.

Den juridiska processen består av flera olika steg, steg som kan vara svåra att hålla reda på. Här kan du läsa mer om de olika processerna.

Du är varmt välkommen att kontakta våra jurister på Förvaltningsjuristerna vid frågor eller funderingar.

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. Här hittar du domar från Högsta förvaltningsdomstolen och landets fyra kammarrätter.
Vividas rättsfallsbibliotek