Föräldrar med funktionsvariation

Har du en funktionsnedsättning och planerar att bli förälder eller är du redan förälder? Vill du träffa andra i liknande situation? Det här är vår första träff för föräldrar med en funktionsvariation. Vi diskuterar och byter erfarenheter kring föräldraskap, LSS, och tillsammans försöker vi hitta lösningar på eventuella problem som kan uppstå i vardagen. Gruppen kommer även att få besök av en jurist från Förvaltningsjuristerna som kan ge svar på många frågor.

Tid: 16:00–18:00
När: Onsdagen 6 feb
Plats: Vividas kontor, Elementvägen 14, Örebro