X

Vi är Vivida. Är du också Vivida?

Alla vi som jobbar på Vivida är olika. Vi har olika yrkesroller och bor på olika platser runtom i landet. Våra bakgrunder skiljer sig åt och förstås även våra intressen. Vissa av oss har familj, andra av oss bor ensamma. En av oss är över 80 år (ja, det är sant!) och vi är nästan 20 % som är under 25 år. Vi är både män och kvinnor och ickebinära. Vi är en skara på dryga 800 personer! Det finns egentligen bara en gemensam nämnare för oss som jobbar på Vivida, och det är att vi alla på något sätt jobbar för att en annan människa ska få möjlighet till ett liv som är så bra som möjligt. Den tanken delar vi, det är den som gör att vi är Vivida. Är du också Vivida?

Vår kultur

Det är med stor ödmjukhet och stolthet som vi vill berätta att många av våra besökare ofta säger ”det känns att ni har en fin stämning här”, ”det finns något varmt och positivt i väggarna” och ”här skulle jag vilja jobba”. Att våra medarbetare sedan faktiskt ofta uttrycker att det är en unik stämning här, gör oss alla bara ännu stoltare. Det är säkert så, att det viktigaste kanske inte alltid går att ta på, det är något man bara känner.

Att jobba på Vivida innebär att man känner att det finns värderingar som efterlevs och är på riktigt. De beslut vi fattar och sättet vi arbetar på genomsyras av vår värdegrund som vi hållit fast vid i alla år som Vivida funnits. Vår värdegrund vilar på fyra grundpelare som skapades av grundarna Fredric, Patrik, Hans och Johan sensommaren 2004, samma år som Vivida grundades.

Omtanke

Ansvar

Kompetens

Förtroende

Ur dessa grundpelare har sedan våra handlingsprinciper och företagskultur gemensamt arbetats fram av Vividas medarbetare och ledning. Det är också genom ett gemensamt ansvar vi ser till att efterleva dem. Vi är helt övertygade om att utan vår värdegrund skulle det inte finnas något Vivida. 

Vad får du hos oss?

Pension och försäkringar ikon

Pension & försäkringar

Alla våra anställda omfattas av kollektivavtal och är därigenom försäkrade vid t ex sjukdom eller arbetsskada. Dessutom betalar vi även in till våra medarbetares framtida pension via en avsättning till SAF-LO eller Collectum.

Närvarande chef

Närvarande chef

Hos oss arbetar engagerade, tillgängliga och kompetenta chefer med öppna dörrar. Är du personlig assistent är din chef bara ett telefonsamtal bort.

Aktiviteter ikon

Aktiviteter

Så ofta vi kan gör vi roliga saker tillsammans! Må Bra-kvällar, afterworks, julbord, gemensamma fikan och andra aktiviteter som bygger relationer, gemenskap och arbetsglädje är bara några exempel.

Utbildning ikon

Utvecklingsmöjligheter

Alla nyanställda får en gedigen introduktion till sin nya tjänst. Vi utgår ifrån ditt och/eller den specifika arbetsplatsens behov och ger dig dessutom specialanpassade utbildningar under anställningens gång.

Friskvårdsbidrag ikon

Friskvårdsbidrag

Vi vill uppmuntra alla våra anställda att leva hälsosamt. Det gör vi genom att ibland träna tillsammans och även ge ett friskvårdsbidrag som ligger mellan 750 – 1 500 kr per år beroende på hur mycket du jobbar. Är du tjänsteman får du dessutom träna på arbetstid en timme/vecka.

Företagshälsovård ikon

Företagshälsovård

 Vi har avtal med Previa som är rikstäckande och Sveriges ledande företagshälsa.

Bli en av oss på Vivida!

Vi söker alltid efter nya fantastiska människor

Yrkesroller inom Vivida

Här kan du lära känna några av våra härliga medarbetare.

Åse Bech

Åse Bech
Personlig assistent

Hur kom det sig att du började jobba på Vivida?
När jag ”upptäckte” jobbet som personlig assistent hade kunden Vivida som assistansbolag och det var en jättebra start.

Vad gör att du känner stolthet i arbetet?
Att få ge någon möjligheter till något som annars kanske är väldigt svårt eller omöjligt.

Vilka är fördelarna med ditt arbete?
Att göra skillnad, passar alla åldrar, är fysiskt, varierat, roligt och få känna sig uppskattad.

Hur är din upplevelse av Vivida som arbetsgivare?
En mycket bra arbetsgivare som ger sin personal bl a stöd, utbildning, roliga träffar för alla och är tillgängliga.

Vad skulle du ge för råd till en person som funderar på det här jobbet?
Tycker du om att engagera dig i människor och vill göra någons dag lite lättare och kanske lite bättre så är det jobbet för dig!

Ann-Katrin Bergström

Ann-Katrin Bergström
Personlig assistent

Hur kom det sig att du började jobba på Vivida?
Jag sökte ett extrajobb och såg Vividas annons och tyckte det skulle passa mig.

Vad gör att du känner stolthet i arbetet?
Jag kan med min kunskap och erfarenhet bidra till att personer med olika funktionsnedsättningar får leva ett så bra liv som möjligt efter sina önskemål och förutsättningar. Det känns väldigt bra.

Vilka är fördelarna med ditt arbete?
Att få jobba med människor. Det är ett omväxlande jobb och jag tycker jag har bra arbetstider. Dessutom är det en bra lön och jag får friskvårdsbidrag.

Hur är din upplevelse av Vivida som arbetsgivare?
Jag har ett stort förtroende för Vivida som arbetsgivare. Det är lätt att få tag i min chef, jag får bra återkoppling och det är en bra kommunikation. Det är alltid ett trevligt bemötande från all personal då jag besöker kontoret. Jag får också uppskattning av min chef för det jobb jag gör.

Vad skulle du ge för råd till en person som funderar på det här jobbet?
Om man gillar att jobba med personer som har särskilda behov så tveka inte att pröva. Du bör vara flexibel och gilla utmaningar. Ibland kan det vara krävande, men det ger också mycket glädje. Du bör kunna läsa av situationer och lösa eventuella problem. Vidare behöver du vara mån om den personliga integriteten. Du ska gilla ensamarbete men vara noga med att följa de arbetsrutiner som finns. För mig är assistentjobbet det bästa jag haft! Jag har nu jobbat i 13 år!

Johan Gester

Johan Gester
Personlig assistent

Hur kom det sig att du började jobba på Vivida?
Min lillebror har en utvecklingsstörning med inslag av autism. Det är en självklarhet att stötta honom/familjen, så jag har varit anhörigvårdare länge. Det har varit under kommunens styre innan Vivida kom in som aktör. Idag är jag arbetsledare och trivs jättebra med Vivida.

Vad gör att du känner stolthet i arbetet?
Att stötta någon som behöver stöd är en självklarhet för mig, att det sedan är en familjemedlem gör det en ännu större självklarhet. Att se att vi hjälper/avlastar gör mig stolt.

Vilka är fördelarna med ditt arbete?
Fördelarna grundas huvudsakligen i en bra struktur, tillgänglighet, chef och support. Detta har Vivida och min chef uppfyller definitivt allt jag behöver för min roll.

Hur är din upplevelse av Vivida som arbetsgivare?
Jag/vi är jättenöjda. Vivida erbjuder allt det vi behöver och lite till. Vi har även fått juridisk stöttning som varit ovärderlig, i huvudsak tekniskt juridiskt men även moraliskt. Att känna en medmänsklighet betyder extremt mycket. Det tycker jag personifierar Vivida.

Vad skulle du ge för råd till en person som funderar på det här jobbet?
Jobbet i sig är ju givetvis med fokus på brukaren, du måste ha anlag för service för att bli en bra assistent. Sedan måste organisationen/företaget fungera, det gör definitivt Vivida.

Catarina Lindström

Catarina Lindström
Personlig assistent

Hur kom det sig att du började jobba på Vivida?
Jag hade redan kommit i kontakt med Vividas VD Fredric Käll via ett annat assistansbolag. Då det är väsentligt för mig att ha fullt förtroende för den assistanssamordnare jag arbetar för var både Fredric Käll och Vivida Assistans ett självklart val då jag hade möjlighet att välja.

Vad gör att du känner stolthet i arbetet?
När jag ser och hör att de insatser jag gör stärker det som fungerar och leder till något önskat och/eller positivt för den personen.

Vilka är fördelarna med ditt arbete?
Dom är många. Den största är att ha förmånen att få arbeta med och göra skillnad för en annan person. Det är ett arbete som kräver att man tar ansvar och ständigt utvecklas. Både för min personliga del och i kompetens.

Hur är din upplevelse av Vivida som arbetsgivare?
En arbetsgivare som är tillgänglig, informativ, tydlig, har medarbetare som visar genuint intresse och stor kompetens. Kort sagt, en samordnande spindel i nätet för alla assistenter och brukare.

Vad skulle du ge för råd till en person som funderar på det här jobbet?
Att vara genuint nyfiken på de människor du möter i ditt arbete. För din livs- och behovskarta är inte är den samma som brukarens.

Vi älskar relationer!

Pappershjärta

På Vivida har vi alltid strävat efter att bygga goda relationer med varandra och vår omgivning, av den enkla anledningen att vi är övertygade om att företag mår bra av det.

För tänker man efter handlar egentligen det mesta om just relationer, och goda sådana är grunden till att något ska lyckas oavsett sammanhang eller situation. Relationer finns oavsett vi vill eller inte och alla har relationer – till andra människor, till företag och organisationer, platser, djur, länder, kändisar och så vidare.
Relationer finns där och det viktigaste av allt – vi kan som människor påverka våra relationer genom vårt sätt att tänka och agera.

Att använda relationer som ett verktyg till att bygga en stark organisation är något som vi på Vivida konkret har arbetat med sedan några år tillbaka. Till en början tänkte vi inte så mycket på hur vi byggde relationer; vi visste förstås hur vi ville uppfattas som företag och arbetsgivare, vi gjorde redan väldigt mycket av relationsskapande aktiviteter och våra tjänstemän på kontoret hade den rätta inställningen. Men nästa steg för oss blev att formulera vårt arbetssätt och tänk, genom konkreta ord som alla kan relatera till. Detta ledde bland annat till att vi de senaste åren har fokuserat mer på att bygga relationer med våra kunder och assistenter än vad vi gjorde tidigare. Det var precis det som alltid hade varit vår drivkraft, men som vi inte riktigt kunnat sätta ord på.

Vi vill alltså ta vara på och vårda relationerna med våra kunder och assistenter, arbetskamrater och vår omvärld. En del i detta arbete är att vi varje år genomför många olika aktiviteter tillsammans, där en typ specifikt kallas för just ”Relationsdag”. Tanken med dessa dagar är förstås att stärka relationerna sinsemellan och till våra assistenter och på det viset skapa en större arbetsglädje och känsla av sammanhang.


Vårt löfte till våra medarbetare

Vårt löfte till dig som medarbetare är att du ska känna dig trygg och stolt i din anställning. Du ska få en ordentlig introduktion och du ska ha tillgång till tydliga rutiner för din yrkesroll. Din chef ska vara tillgänglig och närvarande och ge dig det stöd du behöver för att du ska kunna utföra ditt arbete. Vidare ska du vara säker på att Vivida har högt satta mål gällande etiskt företagande och att alltid handla på ett seriöst och professionellt sätt. Genom att vara anställd personlig assistent eller tjänsteman på Vivida omfattas du av kollektivavtal.


Stark företagskultur

Vår värdegrund är vårt viktigaste dokument, vilket har präglat den kultur som finns i företaget. Att kliva in på Vividas kontor och på våra olika arbetsplatser runtom i landet, ska kännas välkomnande och positivt. Vår företagskultur ska hjälpa dig att värna om andra på din arbetsplats och att fatta rätt beslut i arbetet. Företagskulturen ska vara ett konkret verktyg som hjälper oss alla att bygga en arbetsmiljö som präglas av omtänksamhet, värme och kompetens.


Vivida leder med kunskap och hjärta

På Vivida får du en kunnig engagerad chef, som leder med mänsklighet och värme. Chefen har i sin tur ett starkt stöd av Vividas ledningsgrupp – en grupp som har slopat hierarkiskt tänk, stängda dörrar och auktoritär styrning. Att fika och skratta (eller gråta) tillsammans är självklart oavsett vilka roller vi har. Att ha en dålig dag är ok hos oss, så länge du är en schysst person med goda intentioner. Trots de ibland stora geografiska avstånden mellan dig och din chef ska du uppleva att din chef tar dig på allvar och finns till hands, ser till så att du kan utföra ditt jobb på rätt sätt och hjälper dig att hitta en stolthet i ditt arbete.


En andra familj

När du kommer till jobbet ska känslan vara lite som att komma hem, det är vårt mål. Här arbetar dina vänner som värnar om dig. Ni kanske inte är den ”perfekta matchningen” som skulle blivit bästa vänner privat, men hos oss respekterar vi varandra och ser det positiva hos varje person. Att lyfta varandra är en enorm styrka som vi vill att alla Vividingar ska göra. Och oavsett om du är personlig assistent eller tjänsteman, ska du känna att Vivida är som din ”andra familj” som du gärna spenderar tid med.

Härlig personal på Vivida Assistans

Myter & fakta inom personlig assistans

Hur är det att arbeta som privatanställd personlig assistent? Ska man lita på vad folk säger eller bilda sin egna uppfattning? Här försöker vi ta kål på tre myter!

Källor: vigorskillnad.se, Kollektivavtal Personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal, Vivida Assistans medarbetarundersökningar åren 2011-2017, Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017). Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.

MYT #1

Offentligt anställda har bättre förutsättningar att ge god vård för där råder omtanke och solidaritet för det allmännas bästa.

FAKTA #1

Detta stämmer inte enligt de anställda själva. Tvärtom är medarbetare inom privata verksamheter bland annat nöjdare med sin närmaste chef och anser i högre utsträckning att arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid.

––

MYT #2

Man omfattas inte av pensioner och försäkringar när man är anställd i ett privat assistansbolag och man har generellt sett en otryggare anställning.

FAKTA #2

Väljer du att arbeta hos en arbetsgivare med kollektivavtal kommer du att omfattas av både pensionsintjänande och försäkringar eftersom att det regleras i kollektivavtalet. Du har en minst lika trygg anställning som inom kommunen eftersom att kollektivavtalet säkrar din anställningstrygghet.

––

MYT #3

Det är tråkigt och inte givande att jobba som personlig assistent.

FAKTA #3

Av våra anställda uppger drygt 95% i våra medarbetarundersökningar de senaste åren, att de oftast eller alltid trivs med sitt arbete.