Ekonomiavdelning

På Vividas ekonomiavdelning arbetar Vividas ekonomichef, ekonom och ekonomiassistent med bland annat bokföring och fakturahantering.

Jörgen Andén
Avdelningschef ekonomi

Anette Krause
Ekonomiassistent