Företagsledning


Fredric Käll
VD

Anna-Karin Wallgren
Avdelningschef HR- och kommunikationsavdelning

Petra Klinteryd
Nykundsansvarig

Sofia Lindin
Vice VD / (Föräldraledig)

Therese Hultman
Avdelningschef Assistans

Tom Schultz-Eklund
Verksamhetschef Förvaltningsjuristerna

Jörgen Anden
Avdelningschef ekonomiavdelning

Helena Åsenhed
Avdelningschef Assistans
(Föräldraledig)