Arbetsmiljö


Arbetsmiljö

Assistenter som trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats utför ett bättre arbete vilket kommer våra kunder till godo. Vivida Assistans bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med målet att verksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

Vårt arbetsmiljöarbete

Målet med arbetsmiljöarbetet som Vivida bedriver är också att förhindra skador och ohälsa på grund av arbetet. Sjuktalen ska minska och rehabilitering underlättas. Dessutom ska arbetsmotivationen, trivseln och samverkan främjas. De anställdas utveckling och inflytande i arbetet ska också öka. För att verksamheten ska fungera väl måste både arbetsgivaren och arbetstagaren arbeta tillsammans med arbetsmiljöfrågorna. Det är viktigt att komma ihåg att kraven på god arbetsmiljö kan kollidera med anställda och kunders krav på service och effektivitet. Det är därför viktigt att Vivida skapar en medvetenhet om god arbetsmiljö. Utan denna förståelse kommer det vara svårt att få arbetstagaren och kunden att acceptera en god arbetsmiljö som en nödvändighet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats integreras i de dagliga rutinerna. På så sätt beaktas arbetsmiljön och blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Genom SAM föreligger ett verktyg för Vivida att styra verksamheten så att personalen får en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 preciserar hur man ska arbeta med SAM.


Vivida Assistans ska:

 • Ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver mål och medel för arbetsmiljöarbetet.
 • Göra en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna.
 • Fortlöpande undersöka riskerna och bristerna i verksamheten.
 • Göra riskbedömningar.
 • Omedelbart åtgärda upptäckta risker i arbetsmiljön.
 • Ta fram handlingsplaner för långsiktiga åtgärder som ska genomföras senare.
 • Ge kunskap om arbetsmiljöarbetet.
 • Tydliggöra och skapa en medvetenhet om de risker som kan förekomma i det dagliga arbetet.

Det är viktigt att poängtera att arbetsmiljöarbetet inte är en engångsföreteelse utan en kontinuerlig process som hela tiden måste beaktas och förankras hos alla parter kopplade till Vivida. Vivida måste därför, förutom att förankra arbetet, också uppmuntra och belöna ett gott arbetsmiljötänkande hos våra anställda.

Assistenter som trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats utför ett bättre arbete vilket kommer våra kunder till godo. Vivida Assistans bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med målet att verksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

Vårt arbetsmiljöarbete

Målet med arbetsmiljöarbetet som Vivida bedriver är också att förhindra skador och ohälsa på grund av arbetet. Sjuktalen ska minska och rehabilitering underlättas. Dessutom ska arbetsmotivationen, trivseln och samverkan främjas. De anställdas utveckling och inflytande i arbetet ska också öka. För att verksamheten ska fungera väl måste både arbetsgivaren och arbetstagaren arbeta tillsammans med arbetsmiljöfrågorna. Det är viktigt att komma ihåg att kraven på god arbetsmiljö kan kollidera med anställda och kunders krav på service och effektivitet. Det är därför viktigt att Vivida skapar en medvetenhet om god arbetsmiljö. Utan denna förståelse kommer det vara svårt att få arbetstagaren och kunden att acceptera en god arbetsmiljö som en nödvändighet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats integreras i de dagliga rutinerna. På så sätt beaktas arbetsmiljön och blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Genom SAM föreligger ett verktyg för Vivida att styra verksamheten så att personalen får en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 preciserar hur man ska arbeta med SAM.


Vivida Assistans ska:

 • Ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver mål och medel för arbetsmiljöarbetet.
 • Göra en fördelning av arbetsmiljöuppgifterna.
 • Fortlöpande undersöka riskerna och bristerna i verksamheten.
 • Göra riskbedömningar.
 • Omedelbart åtgärda upptäckta risker i arbetsmiljön.
 • Ta fram handlingsplaner för långsiktiga åtgärder som ska genomföras senare.
 • Ge kunskap om arbetsmiljöarbetet.
 • Tydliggöra och skapa en medvetenhet om de risker som kan förekomma i det dagliga arbetet.

Det är viktigt att poängtera att arbetsmiljöarbetet inte är en engångsföreteelse utan en kontinuerlig process som hela tiden måste beaktas och förankras hos alla parter kopplade till Vivida. Vivida måste därför, förutom att förankra arbetet, också uppmuntra och belöna ett gott arbetsmiljötänkande hos våra anställda.