Vad kostar det att ha personlig assistans?

Vad kostar det egentligen att ha personlig assistans? Vilken service-nivå passar dig? Vi har tre nivåer för varje behov.

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Vad kostar det?

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi
kan erbjuda dig?

Vad kostar det egentligen att ha personlig assistans? Vilken servicenivå passar dig?

Olika nivåer av personlig assistans

Vivida Assistans erbjuder tre servicenivåer

Vivida assistans tillämpar tre olika administrationsmodeller beroende på vad du vill och behöver ha hjälp med. Vissa delar måste vi göra, andra är vi skyldiga att kontrollera och administrera. Andra saker är olika beroende på hur din personliga assistans ser ut och vem du vill ska utföra den.


GRUND-nivån passar dig som har ett beslut där det är dina anhöriga som arbetar som dina personliga assistenter. Du vill ta hand om allt själv och endast använda oss för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet kräver.

STANDARD-nivå passar dig som har ett beslut där kanske dina anhöriga tillsammans med utomstående assistenter tar hand om dig. Dina anhöriga kanske även fungerar som arbetsledare och att ni tillsammans vill ta hand om era rekryteringar och den löpande bemanningen, men att du vill ha hjälp av oss vid juridiska omprövningar, schemaläggning och med rekryteringsurval.

PREMIUM-nivån passar dig med ett beslut där du vill ha hjälp med alla aspekter av din assistans. Allt från rekrytering och bemanning till personalmöten och omfattande juridisk hjälp när beslutet inte räcker eller när Försäkringskassan vill göra omprövningar.

Assistansbolagets ekonomi

Din assistansersättning

Budgeten görs utifrån vilka kostnader som vi tror kommer att finnas under det kommande året. Hur höga löner har assistenterna? När på dygnet kommer de att arbeta? Hur mycket utbildningar och hur lång bredvidgång behövs? Hur stort behov av assistansomkostnader finns det? Frågeställningarna är många och varierande.

Vivida ansvarar för att budgeten blir rätt och att alla dina förutsättningarna stämmer. Det betyder att du inte blir återbetalningsskyldig om budgeten inte skulle hålla. Du disponerar också hela den överenskomna budgeten från dag ett.

Assistansomkostnader

I assistansomkostnaderna ingår alla kostnader som uppstår till följd av att assistenter arbetar med kunden i dennes vardag. Det kan t.ex. handla om vårdmaterial eller hjälpmedel men också assistenternas kostnader när de följer med på olika aktiviteter. Till exempel inträden, biljetter vid resor med mera. Det dock är aldrig kundens privata kostnader som räknas in utan bara merkostnaden för att ha en assistent med i det dagliga livet.

Administration

Administrationen används till anordnarens kostnader för att kunna leda och fördela arbetet. Till det kommer de kostnader som uppstår till följd av den omfattande administration som finns för att kunna bedriva assistans. Exempel på sådana kostnader är lönekostnader för tjänstemän, lokalhyra, IT-system, resekostnader, kostnader för kollektivavtal och andra diverse kostnader som är nödvändiga för uppnå en kvalitativ assistans.

Ekonomisk transparens

Som kund hos oss har du alltid insyn i hur vi sköter din personliga assistans. Är du premiumkund kan du välja att få ekonomirapporter varje månad, kvartal eller när du önskar. Som standardkund får du en någon mer förenklad rapport. Naturligtvis får du också en löpande rapportering om hur dina timmar används.

Hur mycket kostar en assistanstimme?

Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som betalar för din assistans, vilket avgörs av vilket typ av beslut du har. Om betalningen kommer från Försäkringskassan sker det med ett schablonbelopp på 315 kronor per timme (2021). Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar samma ersättning som Försäkringskassan men några kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund. Har du frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Vad används pengarna till?

Väldigt förenklat ska den ersättning som Försäkringskassan eller din hemkommun betalar ut räcka till fem delar:

Lön och lönebikostnader

I lön och lönebikostnader ingår dina assistenters bruttolön, semesterersättning (12 %), sociala avgifter (31,42 %), kollektivavtalade försäkringar och pension (7 %) för den tid de arbetar som personlig assistent åt dig.

Kostnader för obekväm arbetstid

Enligt vårt kollektivavtal, som gäller för alla våra personliga assistenter, har de rätt till ett OB-tillägg (se aktuellt kollektivavtal) som varierar beroende på när på dygnet arbetet utförs.

Utbildningskostnader

Till utbildningskostnader räknas assistenternas lönekostnader som uppstår i samband med t ex personalmöten, assistenternas utbildningar - exempelvis introduktionsutbildning, bredvidgång, hjärt- och lungräddning, lyftteknik och arbetsledarutbildning. Till det kommer utbildningskostnaden samt rese- och logikostnaden ska ingå. Utöver dessa kostnader kan eventuella kostnader för hyra av lokal eller kostnader för utbildaren tillkomma.

Varje assistansberättigad har sin egen, separata, assistansekonomi som grundar sig på det individuella assistansbeslutet från Försäkringskassan, eller din hemkommun. Med hjälp av hur beslutet är utformat skapar vi tillsammans en budget för hur resurserna ska fördelas över ett år. På så sätt får du en inblick i och förståelse för hur din assistansersättning kommer att användas.

Olika nivåer av personlig assistans

Vivida assistans tillämpar tre olika administrationsmodeller beroende på vad du vill och behöver ha hjälp med. Vissa delar måste vi göra, andra är vi skyldiga att kontrollera och administrera. Andra saker är olika beroende på hur din personliga assistans ser ut och vem du vill ska utföra den.

GRUND-nivån passar dig som har ett beslut där det är dina anhöriga som arbetar som dina personliga assistenter. Du vill ta hand om allt själv och endast använda oss för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet kräver.

STANDARD-nivå passar dig som har ett beslut där kanske dina anhöriga tillsammans med utomstående assistenter tar hand om dig. Dina anhöriga kanske även fungerar som arbetsledare och att ni tillsammans vill ta hand om era rekryteringar och den löpande bemanningen, men att du vill ha hjälp av oss vid juridiska omprövningar, schemaläggning och med rekryteringsurval.

PREMIUM-nivån passar dig med ett beslut där du vill ha hjälp med alla aspekter av din assistans. Allt från rekrytering och bemanning till personalmöten och omfattande juridisk hjälp när beslutet inte räcker eller när Försäkringskassan vill göra omprövningar.

Assistansbolagets ekonomi

Din assistansersättning

Budgeten görs utifrån vilka kostnader som vi tror kommer att finnas under det kommande året. Hur höga löner har assistenterna? När på dygnet kommer de att arbeta? Hur mycket utbildningar och hur lång bredvidgång behövs? Hur stort behov av assistansomkostnader finns det? Frågeställningarna är många och varierande. Vivida ansvarar för att budgeten blir rätt och att alla dina förutsättningarna stämmer. Det betyder att du inte blir återbetalningsskyldig om budgeten inte skulle hålla. Du disponerar också hela den överenskomna budgeten från dag ett.

Assistansomkostnader

I assistansomkostnaderna ingår alla kostnader som uppstår till följd av att assistenter arbetar med kunden i dennes vardag. Det kan t.ex. handla om vårdmaterial eller hjälpmedel men också assistenternas kostnader när de följer med på olika aktiviteter. Till exempel inträden, biljetter vid resor med mera. Det dock är aldrig kundens privata kostnader som räknas in utan bara merkostnaden för att ha en assistent med i det dagliga livet.

Administration

Administrationen används till anordnarens kostnader för att kunna leda och fördela arbetet. Till det kommer de kostnader som uppstår till följd av den omfattande administration som finns för att kunna bedriva assistans. Exempel på sådana kostnader är lönekostnader för tjänstemän, lokalhyra, IT-system, resekostnader, kostnader för kollektivavtal och andra diverse kostnader som är nödvändiga för uppnå en kvalitativ assistans.

Ekonomisk transparens

Som kund hos oss har du alltid insyn i hur vi sköter din personliga assistans.
Är du premiumkund kan du välja att få ekonomirapporter varje månad, kvartal eller när du önskar. Som standardkund får du en någon mer förenklad rapport. Naturligtvis får du också en löpande rapportering om hur dina timmar används.

Hur mycket kostar en assistanstimme?

Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som betalar för din assistans, vilket avgörs av vilket typ av beslut du har. Om betalningen kommer från Försäkringskassan sker det med ett schablonbelopp på 299,80 kronor per timme (2019). Schablonbeloppet beslutas årligen av regeringen. De flesta kommuner betalar samma ersättning som Försäkringskassan men några kommuner har andra lägre timbelopp vilka då beräknas för respektive kund.

Har du frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss!

Vad används pengarna till?

Väldigt förenklat ska den ersättning som Försäkringskassan eller din hemkommun betalar ut räcka till fem delar:

Lön och lönebikostnader

I lön och lönebikostnader ingår dina assistenters bruttolön, semesterersättning (12 %), sociala avgifter (31,42 %), kollektivavtalade försäkringar och pension (7 %) för den tid de arbetar som personlig assistent åt dig.

Kostnader för obekväm arbetstid

Enligt vårt kollektivavtal, som gäller för alla våra personliga assistenter, har de rätt till ett OB-tillägg (se aktuellt kollektivavtal) som varierar beroende på när på dygnet arbetet utförs.

Utbildningskostnader

Till utbildningskostnader räknas assistenternas lönekostnader som uppstår i samband med t ex personalmöten, assistenternas utbildningar (exempelvis introduktionsutbildning), bredvidgång, hjärt- och lungräddning, lyftteknik och arbetsledarutbildning. Till det kommer utbildningskostnaden samt rese- och logikostnaden ska ingå. Utöver dessa kostnader kan eventuella kostnader för hyra av lokal eller kostnader för utbildaren tillkomma.

Varje assistansberättigad har sin egen, separata, assistansekonomi som grundar sig på det individuella assistansbeslutet från Försäkringskassan, eller din hemkommun. Med hjälp av hur beslutet är utformat skapar vi tillsammans en budget för hur resurserna ska fördelas över ett år. På så sätt får du en inblick i och förståelse för hur din assistansersättning kommer att användas.

Vår kontaktperson Petra

Hej! Jag heter Petra Klinteryd och vill du veta mer om Vivida så hör av dig till mig. Det finns självklart inga förpliktelser i att höra av sig och du kan vara anonym om du vill.