Affärsidé & Vision

Affärsidé & Vision

Affärsidé

Vivida Assistans affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet.

Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vision

Vivida Assistans vision är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i, och leda utvecklingen av branschen.

Assistansbolagets värderingar

Vivida Assistans är byggt på en stark etisk plattform som baseras på våra fyra kärnvärden. Våra kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten och ligga till grund för alla beslut som fattas i företaget. Vivida Assistans kärnvärden är:

Omtanke

Ansvar

Förtroende

Kompetens

Affärsidé

Vivida Assistans affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet.

Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vision

Vivida Assistans vision är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i, och leda utvecklingen av branschen.

Assistansbolagets värderingar

Vivida Assistans är byggt på en stark etisk plattform som baseras på våra fyra kärnvärden. Våra kärnvärden ska genomsyra hela verksamheten och ligga till grund för alla beslut som fattas i företaget. Vivida Assistans kärnvärden är:

Omtanke

Ansvar

Förtroende

Kompetens