Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Personlig assistans

Vad innebär personlig assistans? Det ger en möjlighet att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett om du har omfattande funktionsvariationer. Assistansen innebär att du får hjälp med sådant du inte klarar själv och den utförs av en eller flera personliga assistenter.

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi
kan erbjuda dig?

Vivida assistans

Ett personligt assistansbolag

Livet är underbart och fyllt med äventyr som ska vara till för alla. Därför är personlig assistans lika självklar för oss som annan hjälp är för andra. Med omtanke, ansvar och kompetens bygger vi upp ett förtroende och en stark relation mellan dig som är i behov av assistans och assistenten, och försäkrar oss om att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett hinder.

Vivida erbjuder en helhetslösning med tillgång till juridisk rådgivning för att skapa en trygghet för dig i din vardag. Vi finns i hela landet från norr till söder med drygt 1 000 medarbetare och en alltid närvarande ledning som aldrig är mer än ett samtal bort. Vi matchar noga dina assistenter utifrån dina behov och försäkrar oss om att assistansen utformar sig precis som du vill ha den.

Hur vi får nöjda assistansanvändare

Vår idé är att hitta en balans mellan kunden, assistenterna och oss som assistansbolag. Balans skapar trygghet och stabilitet, våra kunder är nöjdare, vår personalomsättning och sjukskrivningstalen blir lägre. Balans skapar också förtroende och enligt vår erfarenhet är förtroende en förutsättning för god assistans.

Hos oss får du hjälp med allt det som är tidskrävande idag. Vi hjälper dig med schemaläggning, bemanning, rekrytering och annan administration.

Så här har vi byggt upp Vivida.

Hur vi får det att fungera

Vivida arbetar i team för en ökad trygghet och förtroende. Teamidén garanterar att din situation är bekant för den du möter från oss, även om din assistanschef skulle vara upptagen, sjuk eller ledig. Teamen består av personer med lång erfarenhet av handikappkunskap, habilitering, rekrytering, bemanning och schemaläggning. Läs mer om hur vi lyckas med vår rekrytering. Till varje team är en jurist från Förvaltningsjuristerna och en lönehandläggare kopplad för att stödja er och teamet i juridiskt och ekonomiskt komplicerade frågor.

Varje kund har sin egen assistanschef, som är helhetsansvarig för respektive arbetsplats. Med det menas ett totalansvar för dig som kund och även för dina assistenter.

Är du inte nöjd med ditt nuvarande assistansbolag och vill byta?

Vi hjälper dig i hela processen och gör det så enkelt för dig som möjligt så du endast ska behöva fokusera på en god assistans. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att byta assistansbolag.

Vill du dela guldet med oss?

På grund av vårt gedigna värdegrundsarbete blev vi i oktober 2008 certifierade av R-företagen. Sedan 2015 innehar Vivida också den högsta licensen från R-Företagen, Guldlicensen (nivå 4). R-licensen identifierar företag och organisationer som har förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i sin verksamhet.

Vivida var bland de första företagen i Sverige att få guldlicens och licensen innebär att Vivida står för en mycket hög etisk trovärdighet.

Läs mer om R-Företagen och R-licens.


R-licens guld
Glad kund tillsammans med sina assistenter
Glad kund tillsammans med sin assistent

Personlig assistans

Vad innebär personlig assistans? Det ger en möjlighet att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett om du har omfattande funktionsvariationer. Assistansen innebär att du får hjälp med sådant du inte klarar själv och den utförs av en eller flera personliga assistenter.

Vivida assistans

Personligt assistansbolag

Livet är underbart och fyllt med äventyr som ska vara till för alla. Därför är personlig assistans lika självklar för oss som annan hjälp är för andra. Med omtanke, ansvar och kompentens bygger vi upp ett förtroende och en stark relation mellan dig som är i behov av assistans och assistenten, och försäkrar oss om att alla ska kunna leva under samma förutsättningar oavsett hinder.

Vivida erbjuder en helhetslösning med tillgång till juridisk rådgivning för att skapa en trygghet för dig i din vardag. Vi finns i hela landet från norr till söder med drygt 1 000 medarbetare och en alltid närvarande ledning som aldrig är mer än ett samtal bort. Vi matchar noga dina assistenter utifrån dina behov och försäkrar oss om att assistansen utformar sig precis som du vill ha den.

Vår glada kund tillsammans med sin assistent

Hur vi får nöjda assistansanvändare

Vår idé är att hitta en balans mellan kunden, assistenterna och oss som assistansbolag. Balans skapar trygghet och stabilitet, våra kunder är nöjdare, vår personalomsättning och sjukskrivningstalen blir lägre. Balans skapar också förtroende och enligt vår erfarenhet är förtroende en förutsättning för god assistans.

Hos oss får du hjälp med allt det som är tidskrävande idag. Vi hjälper dig med schemaläggning, bemanning, rekrytering och annan administration. Så du kan fokusera på god assistans.

Så här har vi byggt upp Vivida.

Hur vi får det att fungera

Vivida arbetar i team för en ökad trygghet och förtroende. Teamidén garanterar att din situation är bekant för den du möter från oss, även om din assistanschef skulle vara upptagen, sjuk eller ledig. Teamen består av personer med lång erfarenhet av handikappkunskap, habilitering, rekrytering, bemanning och schemaläggning. Läs mer om hur vi lyckas med vår rekrytering. Till varje team är en jurist från Förvaltningsjuristerna och en lönehandläggare kopplad för att stödja er och teamet i juridiskt och ekonomiskt komplicerade frågor.

Varje kund har sin egen assistanschef, som är helhetsansvarig för respektive arbetsplats. Med det menas ett totalansvar för dig som kund och även för dina assistenter.

Är du inte nöjd med ditt nuvarande assistansbolag och vill byta?

Vi hjälper dig i hela processen och gör det så enkelt för dig som möjligt så du endast ska behöva fokusera på en god assistans. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att byta assistansbolag.

Vår kund som provat folkrace tillsammans med sina assistenter

Vill du dela guldet med oss?

På grund av vårt gedigna värdegrundsarbete blev vi i oktober 2008 certifierade av R-företagen. Sedan 2015 innehar Vivida också den högsta licensen från R-Företagen, Guldlicensen (nivå 4). R-licensen identifierar företag och organisationer som har förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i sin verksamhet.

Vivida var bland de första företagen i Sverige att få guldlicens och licensen innebär att Vivida står för en mycket hög etisk trovärdighet.

Läs mer om R-Företagen och R-licens.

R-licens guld

Ett personligt assistansbolag

Vi visar gärna upp vår verksamhet på alla sätt vi kan. Här får ni träffa våra assistenter i deras berättelser.

Bildpuff till filmen om vår kund Robert
Vår assistent Elin med kunden Tobias
Vår assistent Marika med kunden Andreas

Ett personligt assistansbolag

Vi visar gärna upp vår verksamhet på alla sätt vi kan. Här får ni träffa våra assistenter i deras berättelser.

Bildpuff till filmen om vår kund Robert
Vår assistent och kund i Norrköping
Vår assistent Marika med kunden Andreas