Transparentredovisning

Kontaktinformation

Vivida Assistans AB
Box 1814
701 18 Örebro
Besöksadress: Riagatan 1
Telefon: 019-555 43 00 (växel)
Mail: hej@vivida.se

Kontaktperson: Fredric Käll, VD Vivida Assistans AB 

Basfakta om Vivida

För 2019 gäller följande för vår enhet:
Vivida omsatte 180 miljoner kronor och hade cirka 800 anställda år 2019. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser runt om i Sverige.

Vividas information på Allabolag.se 

Vividas mål och riktning

Vividas affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vividas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen.

För att öka kvaliteten i den service som Vivida erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Vivida ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Vivida använda underleverantörer eller partners. Vivida ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier. 

Kvalitet: Vividas självdeklaration

Vividas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Vivida arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (länk)

Vividas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Vividas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans

Vividas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans 

Medarbetare på vivida

Antal anställda
Vivida har ca 800 anställda. Verksamheten bedrivs på cirka 100 arbetsplatser runt om i Sverige och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Vivida för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Vividas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, fysioterapeuter och ekonomer med akademisk examen. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal
Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Här hittar du Vividas medarbetarundersökningar för åren 2008 och framåt.

Ägare- och styrelseinformation

Vivida Assistans AB org.nummer: 556666-3265
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Fredric Käll

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Vividas företagsinformation på allabolag.se.

För 2020 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

 • Fredric Käll
 • Katarina Pettersson
 • Petra Klinteryd
 • Sofia Lindin

Företagsledning

 • Fredric Käll, VD
 • Sofia Lindin, Vice VD
 • Therese Hultman, Avdelningschef Assistans
 • Anna-Karin Wallgren, HR-chef
 • Jörgen Andén, Avdelningschef ekonomi 
 • Petra Klinteryd, Nykundsansvarig
 • Tom Schultz-Eklund, verksamhetschef Förvaltningsjuristerna

Ägare
Vivida Assistans AB ägs av V7 Förvaltning AB. V7 ägs i sin tur av fem delägare, där samtliga är verksamma i Vivida Assistans AB´s verksamhet, eller andra bolag inom koncernen.

V7 Förvaltning AB org.nummer: 556778-8947

Bokslut
Här hittar du Vividas årsredovisningar från 2008 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Vividas nyckeltal

Transparentredovisning

Kontaktinformation

Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Örebro Besöksadress: Riagatan 1 Telefon: 019-555 43 00 (växel) Mail: hej@vivida.se

Kontaktperson: Fredric Käll, VD Vivida Assistans AB 

Basfakta om Vivida

För 2019 gäller följande för vår enhet: Vivida omsatte 180 miljoner kronor och hade cirka 800 anställda år 2019. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser runt om i Sverige.

Vividas information på Allabolag.se 

Vividas mål och riktning

Vividas affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vividas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen.

För att öka kvaliteten i den service som Vivida erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Vivida ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Vivida använda underleverantörer eller partners. Vivida ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier. 

Kvalitet: Vividas självdeklaration

Vividas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Vivida arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 (länk)

Vividas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Vividas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans

Vividas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans 

Medarbetare på vivida

Antal anställda
Vivida har ca 800 anställda. Verksamheten bedrivs på cirka 100 arbetsplatser runt om i Sverige och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare.

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Vivida för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Vividas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, fysioterapeuter och ekonomer med akademisk examen. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal
Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Här hittar du Vividas medarbetarundersökningar för åren 2008 och framåt.

Ägare- och styrelseinformation

Vivida Assistans AB org.nummer:
556666-3265 Bolagsform: Aktiebolag VD: Fredric Käll

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Vividas företagsinformation på allabolag.se.

För 2020 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

 • Fredric Käll
 • Katarina Pettersson
 • Petra Klinteryd
 • Sofia Lindin

Företagsledning

 • Fredric Käll, VD
 • Sofia Lindin, Vice VD
 • Therese Hultman, Avdelningschef Assistans
 • Anna-Karin Wallgren, HR-chef
 • Jörgen Andén, Avdelningschef ekonomi 
 • Petra Klinteryd, Nykundsansvarig
 • Tom Schultz-Eklund, verksamhetschef Förvaltningsjuristerna

Ägare
Vivida Assistans AB ägs av V7 Förvaltning AB. V7 ägs i sin tur av fem delägare, där samtliga är verksamma i Vivida Assistans AB´s verksamhet, eller andra bolag inom koncernen.

V7 Förvaltning AB org.nummer: 556778-8947

Bokslut
Här hittar du Vividas årsredovisningar från 2008 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Vividas nyckeltal