Transparentredovisning

Kontaktinformation

Vivida Assistans AB
Box 1814
701 18 Örebro
Besöksadress: Riagatan 1
Telefon: 019-555 43 00 (växel)
Mail: hej@vivida.se

Kontaktperson: Fredric Käll, VD Vivida Assistans AB 

Basfakta om Vivida

För 2023 gäller följande för vår enhet:
Vivida omsatte 289 miljoner kronor och hade cirka 900 anställda. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser runt om i Sverige.

Vividas information på Allabolag.se 

Vividas mål och riktning

Vividas affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vividas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen.

För att öka kvaliteten i den service som Vivida erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Vivida ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Vivida använda underleverantörer eller partners. Vivida ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier. 

Kvalitet: Vividas självdeklaration

Vividas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Vivida arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.

Vividas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Vividas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans. Internt arbetar Vivida med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvaliten av verksamheten.

Vividas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans 

Medarbetare på vivida

Antal anställda
Vivida har ca 900 anställda. Verksamheten bedrivs på mer än 100 arbetsplatser runt om i Sverige.

Språkmöjligheter
På arbetsplatserna runt om i Sverige finns mängder av olika språkkunskaper. På huvudkontoret talas det svenska, engelska, assyriska/syrianska bosniska, serbokratiska och förståelse av arabiska (mellanöstern).

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Vivida för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Vividas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, jurister och ekonomer m.m. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal
Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Här hittar du Vividas senaste medarbetarundersökningar.

Ägare- och styrelseinformation
Vivida Assistans AB org.nummer: 556666-3265 Bolagsform: Aktiebolag VD: Fredric Käll

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Vividas företagsinformation på allabolag.se.

Styrelse

 • Fredric Käll
 • Katarina Pettersson
 • Petra Klinteryd ordf.
 • Jörgen Andén

Företagsledning

 • Fredric Käll, VD
 • Helena Rodin, Avdelningschef Assistans
 • Anna-Karin Wallgren, HR-chef
 • Jörgen Andén, Ekonomichef
 • Petra Klinteryd, Nykundsansvarig
 • Tom Schultz-Eklund, VD Ek Juridik AB

Ägare
Vivida Assistans AB ägs av V7 Förvaltning AB. V7 ägs i sin tur av VeSju holding AB. Samtliga fysiska ägare är verksamma i Vivida Assistans AB, eller andra bolag inom koncernen.

V7 Förvaltning AB org.nummer: 556778-8947

VeSju Holdning AB org. nummer: 559145-9341

Bokslut
Här hittar du Vividas årsredovisningar från 2008 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Vividas nyckeltal

Etisk certifiering
Vivida är etiskt certifierat via R-företagen sedan 2008. Idag innehar Vivida högsta certifieringsnivån för etiskt företagande (guldnivå).

Vivida har högsta kreditvärdighet (UC guld)
UC guld visar på att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

Transparentredovisning

Kontaktinformation

Vivida Assistans AB
Box 1814
701 18 Örebro
Besöksadress: Riagatan 1
Telefon: 019-555 43 00 (växel)
Mail: hej@vivida.se

Kontaktperson: Fredric Käll, VD Vivida Assistans AB 

Basfakta om Vivida

För 2023 gäller följande för vår enhet: Vivida omsatte 289 miljoner kronor och hade cirka 900 anställda. Verksamheten bedrivs på ett hundratal arbetsplatser runt om i Sverige.

Vividas information på Allabolag.se 

Vividas mål och riktning

Vividas affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad assistans till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Vår verksamhet ska bedrivas med hög delaktighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom en god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde.

Vividas mål är att vara Sveriges ledande anordnare av personlig assistans. Med ledande menar vi att vi ska vara en föregångare i och leda utvecklingen av branschen.

För att öka kvaliteten i den service som Vivida erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Vivida ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare i egen regi, och även på kompetensutveckling för kontorets medarbetare. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Vivida använda underleverantörer eller partners. Vivida ska också bredda verksamheten där det finns naturliga synergier. 

Kvalitet: Vividas självdeklaration

Vividas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet
Vivida arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.

Vividas deltagande i kvalitetsregister
Kvalitetsregister saknas för personlig assistans

Vividas nyckeltal relaterade till kvalitet
Nyckeltal saknas för personlig assistans. Internt arbetar Vivida med ett omfattande batteri av nyckeltal för att säkra den egna kvaliten av verksamheten.

Vividas resultat i patient- eller brukarundersökningar
Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans 

Medarbetare på vivida

Antal anställda
Vivida har ca 900 anställda. Verksamheten bedrivs på mer än 100 arbetsplatser runt om i Sverige.

Språkmöjligheter
På arbetsplatserna runt om i Sverige finns mängder av olika språkkunskaper. På huvudkontoret talas det svenska, engelska, assyriska/syrianska bosniska, serbokratiska och förståelse av arabiska (mellanöstern).

Utbildningsnivåer
Personal som anställs av Vivida för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Vividas tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat personalvetare, socionomer, jurister och ekonomer m.m. Den genomsnittliga medarbetaren har 8 års erfarenhet av sitt yrke.

Kollektivavtal
Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Medarbetarundersökning
Här hittar du Vividas senaste medarbetarundersökningar.

Ägare- och styrelseinformation
Vivida Assistans AB org.nummer: 556666-3265 Bolagsform: Aktiebolag VD: Fredric Käll

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Vividas företagsinformation på allabolag.se.

Styrelse

 • Fredric Käll
 • Katarina Pettersson
 • Petra Klinteryd ordf.
 • Jörgen Andén

Företagsledning

 • Fredric Käll, VD
 • Helena Rodin, Avdelningschef Assistans
 • Anna-Karin Wallgren, HR-chef
 • Jörgen Andén, Ekonomichef
 • Petra Klinteryd, Nykundsansvarig
 • Tom Schultz-Eklund, VD Ek Juridik AB

Ägare
Vivida Assistans AB ägs av V7 Förvaltning AB. V7 ägs i sin tur av VeSju holding AB. Samtliga fysiska ägare är verksamma i Vivida Assistans AB, eller andra bolag inom koncernen.

V7 Förvaltning AB org.nummer: 556778-8947

VeSju Holdning AB org. nummer: 559145-9341

Bokslut
Här hittar du Vividas årsredovisningar från 2008 och framåt

Nyckeltal
Här hittar du Vividas nyckeltal

Etisk certifiering
Vivida är etiskt certifierat via R-företagen sedan 2008. Idag innehar Vivida högsta certifieringsnivån för etiskt företagande (guldnivå).

Vivida har högsta kreditvärdighet (UC guld)
UC guld visar på att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.