Vi älskar relationer!

På Vivida har vi alltid strävat efter att bygga goda relationer med varandra och vår omgivning, av den enkla anledningen att vi är övertygade om att företag mår bra av det.

Vivida assistans

Relationer som verktyg

För tänker man efter handlar egentligen det mesta om just relationer, och goda sådana är grunden till att något ska lyckas oavsett sammanhang eller situation. Relationer finns oavsett vi vill eller inte och alla har relationer – till andra människor, till företag och organisationer, platser, djur, länder, kändisar och så vidare. Relationer finns där och det viktigaste av allt – vi kan som människor påverka våra relationer genom vårt sätt att tänka och agera.

Att använda relationer som ett verktyg till att bygga en stark organisation är något som vi på Vivida konkret har arbetat med sedan några år tillbaka. Till en början tänkte vi inte så mycket på hur vi byggde relationer; vi visste förstås hur vi ville uppfattas som företag och arbetsgivare, vi gjorde redan väldigt mycket av relationsskapande aktiviteter och våra tjänstemän på kontoret hade den rätta inställningen. Men nästa steg för oss blev att formulera vårt arbetssätt och tänk, genom konkreta ord som alla kan relatera till. Detta ledde bland annat till att vi de senaste åren har fokuserat mer på att bygga relationer med våra kunder och assistenter än vad vi gjorde tidigare. Det var precis det som alltid hade varit vår drivkraft, men som vi inte riktigt kunnat sätta ord på.

En andra familj

När du kommer till jobbet ska känslan vara lite som att komma hem, det är vårt mål. Här arbetar dina vänner som värnar om dig. Ni kanske inte är den ”perfekta matchningen” som skulle blivit bästa vänner privat, men hos oss respekterar vi varandra och ser det positiva hos varje person. Att lyfta varandra är en enorm styrka som vi vill att alla Vividingar ska göra. Och oavsett om du är personlig assistent eller tjänsteman, ska du känna att Vivida är som din ”andra familj” som du gärna spenderar tid med.

Vårt löfte till våra medarbetare

Vårt löfte till dig som medarbetare är att du ska känna dig trygg och stolt i din anställning. Du ska få en ordentlig introduktion och du ska ha tillgång till tydliga rutiner för din yrkesroll. Din chef ska vara tillgänglig och närvarande och ge dig det stöd du behöver för att du ska kunna utföra ditt arbete. Vidare ska du vara säker på att Vivida har högt satta mål gällande etiskt företagande och att alltid handla på ett seriöst och professionellt sätt. Genom att vara anställd personlig assistent eller tjänsteman på Vivida omfattas du av kollektivavtal.

Stark företagskultur

Vår värdegrund är vårt viktigaste dokument, vilket har präglat den kultur som finns i företaget. Att kliva in på Vividas kontor och på våra olika arbetsplatser runtom i landet, ska kännas välkomnande och positivt. Vår företagskultur ska hjälpa dig att värna om andra på din arbetsplats och att fatta rätt beslut i arbetet. Företagskulturen ska vara ett konkret verktyg som hjälper oss alla att bygga en arbetsmiljö som präglas av omtänksamhet, värme och kompetens.

Vivida leder med kunskap och hjärta

På Vivida får du en kunnig engagerad chef, som leder med mänsklighet och värme. Chefen har i sin tur ett starkt stöd av Vividas ledningsgrupp – en grupp som har slopat hierarkiskt tänk, stängda dörrar och auktoritär styrning. Att fika och skratta (eller gråta) tillsammans är självklart oavsett vilka roller vi har. Att ha en dålig dag är ok hos oss, så länge du är en schysst person med goda intentioner. Trots de ibland stora geografiska avstånden mellan dig och din chef ska du uppleva att din chef tar dig på allvar och finns till hands, ser till så att du kan utföra ditt jobb på rätt sätt och hjälper dig att hitta en stolthet i ditt arbete.

Vivida på en minut!

Vivida är ett assistansbolag som finns i hela landet. Är du i behov av personlig assistans eller känner någon som är i behov av personlig assistans?