Omprövning av beslut

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här. Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna vid en omprövning.

Projekt - En enklare vardag

Som ett led i att Försäkringskassans arbetssätt ska bli enklare, tryggare och mer förutsebart för personer med olika funktionsnedsättningar har myndigheten startat ett utvecklingsarbete benämnt "En enklare vardag". Projektet syftar till att göra det enklare för enskilda som kommer i kontakt med myndigheten, eller som Försäkringskassan själv uttrycker det: "minska krånglet". Sex löften om förändringar har tagits fram och dessa löften innebär bland annat att de som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson på Försäkringskassan som ska samordna alla kontakter med myndigheten. Vidare ska Försäkringskassans uppföljningar av beslut samordnas och förenklas för att på så sätt göra vardagen mer förutsebar för personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis kan det vara så att en handläggare ringer per telefon och utreder ditt hjälp- och stödbehov vid en omprövning istället för att komma hem till dig på ett så kallat hembesök. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Rätten att få assistans regleras i LSS-lagen. Vilka krav uppställer lagen för att du ska beviljas assistans? Läs mer här.

Den juridiska processen består av flera olika steg, steg som kan vara svåra att hålla reda på. Här kan du läsa mer om de olika processerna.

Du är varmt välkommen att kontakta våra jurister på Förvaltningsjuristerna vid frågor eller funderingar.

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. Här hittar du domar från Högsta förvaltningsdomstolen och landets fyra kammarrätter.
Vividas rättsfallsbibliotek